Adgangen til å kopiere viktig for lærerne

– Kopinor-avtalens adgang til å kopiere «det lille ekstra» er et viktig tilbud til lærerne i en utfordrende tid, skriver Kopinors adm. direktør Hege Munch Gundersen i en kommentar til læremiddelsituasjonen i skolen.

Vi håper at regjeringens tildeling blir del av en generell økning i budsjettet slik at utviklingen av og tilgangen til norske læremidler vil komme opp på et ønsket nivå, skriver Hege Munch Gundersen.
Vi håper at regjeringens tildeling blir del av en generell økning i budsjettet slik at utviklingen av og tilgangen til norske læremidler vil komme opp på et ønsket nivå, skriver Hege Munch Gundersen. Mimsy Møller

I et innlegg i Utdanningsnytt kommenterer Hege Munch Gundersen sommerens nyheter om at en rekke norske skoler ikke har tilstrekkelige læremidler. På Arendalsuka la Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) fram en rapport der NIFU har analysert hvordan skoleledere og skoleeiere har svart på spørsmål om læremidler i løpet av de siste ti årene.

Blant funnene i rapporten er at tallet på skoler som ikke har trykte læremidler i det hele tatt, er økende. Samtidig sier én av fire skoleledere i grunnskolen at skolene i for stor grad baserer seg på digitale læremidler.

I innlegget i Utdanningsnytt peker Gundersen også på lærernes adgang til å supplere innkjøpte læremidler gjennom Kopinor-avtalen, og hun avslutter:

Nå er meldingen kommet om at regjeringen bevilger 115 millioner til innkjøp av bøker i skolen. Vi håper at tildelingen blir del av en generell økning i budsjettet slik at utviklingen av og tilgangen til norske læremidler vil komme opp på et ønsket nivå. Dette vil ta litt tid. Her vil Kopinor-avtalen med sin adgang til å kopiere «det lille ekstra» være et viktig tilbud til lærerne i en utfordrende periode.