Åpent nettbibliotek for elever og studenter

Selv om de offentlige bibliotekene er stengt, får norske elever og studenter nå tilgang til alle bøker som Nasjonalbiblioteket har gjort tilgjengelig i sitt nettbibliotek. Dette er gjort mulig ved en avtale med rettighetshaverne.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm har undertegnet avtalen som gir elever og studenter tilgang til norske bøker på nett. Bildet er fra en tidligere anledning.
Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm har undertegnet avtalen som gir elever og studenter tilgang til norske bøker på nett. Bildet er fra en tidligere anledning. Hege Lunde

Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket la 23. mars fram en digital krisepakke for å gi tilgang til de digitale samlingene under koronakrisen. Tre dager etter var en midlertidig avtale klar mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor, på vegne av forfattere, forlag og andre rettighetshavere.

Avtalen gjelder i den ekstraordinære perioden der offentlige biblioteker er stengt som følge av Covid-19-pandemien. Nasjonalbiblioteket kan gjøre bøkene tilgjengelig for alle brukere i utdanningssektoren som logger seg inn gjennom Feide-systemet. Tilgangen er ikke ment som erstatning for alminnelig tilgang til lærebøker og læreverk, men som en erstatning for de offentlige bibliotektjenestene.

– Krisen vi nå står oppe i, krever ekstraordinære tiltak og vilje til løsninger, sier Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholm. – Når utdanningsinstitusjoner og biblioteker er stengt, er vi glad for å kunne bidra til en løsning for dem som er rammet. 

Elever og studenter har fått tilgang til litteraturen – forfattere og forlag har fått betaling for bruken

Allerede uken etter at avtalen med Nasjonalbiblioteket var inngått, var betalingen på vei til norske forfattere og forlag. Opphavernes og utgivernes organisasjoner ble på rekordtid enige om hvordan vederlaget skulle fordeles. Dermed kunne vederlagsmidlene allerede fredag 3. april bli betalt ut til organisasjonene, slik at de kommer til nytte som stipender og andre utbetalinger til rettighetshaverne.

Seniorkonsulent Susanne Levin har gjort det praktiske arbeidet med fordelingen og forteller at Kopinor ved denne anledningen ikke har trukket noe for administrasjon. Hun roser alle som har vært med i prosessen:

– Alle har spilt på samme lag, og mens elever og studenter har fått tilgang til litteraturen, har forfattere, andre opphavere og forlag fått betaling for bruken.

Yngve Slettholm og Susanne Levin.jpg
Kopinors arbeid drives under koronakrisen fra hjemmekontor, her adm. direktør Yngve Slettholm og seniorkonsulent for fordeling, Susanne Levin. Foto: Hege Lunde