Indre glød for undervisning

– Jeg syns det er herlig når elevene samarbeider om å klare oppgaver, og at de opplever og oppdager ting sammen, sa Stine Eidsør da hun mottok Kopinos første pris for fabelaktig formidling i skolen.

Stine Eidsør utenfor Campus Vestfold i Horten på dagen for prisutdelingen.
Stine Eidsør utenfor Campus Vestfold i Horten på dagen for prisutdelingen. Hege Lunde

Stine Eidsør er en slik lærer som alle foreldre ønsker for barna sine: Positiv og tydelig, og – ikke minst – med smittende læringsglede! 26. november 2014 møtte hun opp på Campus Vestfold, Høgskolen i Vestfold og Buskerud, for å bli første mottaker av Kopinors pris for fabelaktig formidling. Anledningen var et fagseminar som ble arrangert for å feire at norskfaget har 125 årsjubileum i år, regnet etter året da Lov om folkeskolen ble vedtatt, 1889.

Kollegial kjærlighet

Prismottakeren er lærer for 9. trinn ved Hommelvik ungdomsskole i Malvik kommune i Sør-Trøndelag, med norsk som sitt viktigste undervisningsfag. Med seg til Horten i Vestfold hadde hun rektor Kristel Linset, som hadde kastet seg rundt for å skaffe vikarer og flybilletter. De to fikk nemlig vite om prisutdelingen bare to dager i forveien, så Stine Eidsør var fortsatt litt fortumlet, men selvsagt veldig glad – og rørt.

– Jeg ante ingenting da jeg ble kalt inn til rektor sammen med to kolleger på mandag. Og der satt Hege Lunde fra Kopinor. Jeg ble veldig rørt over at kollegaene mine hadde tatt seg tid til å nominere meg. Det var stort. Jeg er takknemlig for å jobbe med å så fine folk! Vi spiller veldig på lag, de utfordrer og motiverer meg, og så gjør jeg det samme med dem. Det er lett å gi av seg selv når en får respons, sa Eidsør til Fabelaktig formidling.

Også i takketalen ved prisutdelingen la hun vekt på at hun hadde blitt nominert av kollegene sine, og fremhevet delingskulturen ved skolen og de felles satsingene som har gitt både lærere og elver et felles løft.

Det er lett å gi av seg selv når en får respons.

– Det har vært viktig for meg at ledelsen har lagt til rette og gitt meg nye utfordringer. Jeg har satt pris på å bli spurt om å være ressurslærer, og også på at kollegane har villet være med på mine forslag, sa Eidsør blant annet i takketalen.

I samtale med Fabelaktig formidling la hun til at svært mye verdifull utveksling skjer utenom den tiden som er satt av til samarbeid.

– De små uformelle samtalene i gangen og på pauserommet er viktige – det er mye som skjer der! Vi kommuniserer også digitalt, men jeg liker den uformelle kontakten med kolleger. Den som skjer på eget initiativ, uten at det er pålagt.

 

Yngve_Slettholm_og_Stine_Eidsør_Foto_Trond_Smith-Meyer.JPG
Stine Eidsør får Kopinors pris for fabelaktig formidling overrakt av Yngve Slettholm, direktør i Kopinor. Foto: Trond Smith-Meyer

Motivert til å motivere

Årets Fabelaktig formidling-pris skulle gå til en norsklærer, og i nominasjonene av Stine Eidsør ble det lagt spesielt vekt på at hun har funnet alternative og kreative undervisningsmetoder som har truffet elevene på en slik måte at de har lært seg å bli glad i faget norsk.

– Jeg er veldig glad i å variere arbeidsmetodene mine, og mye av det kommer helt an på «settingen», forteller Eidsør selv.

– Jeg syns det er veldig fint med arbeidsmetoder der elevene kan samarbeide og lære av hverandre. Det er mye verdifull læring som kan skje i en faglig samtale mellom to elle flere elever. Jeg er glad i før-aktiviteter som får elevene engasjert fra starten av. Noen aktiviteter som jeg bruker: Loop, hvem skal ut?, ordsky, bruk av bilder, stafetter, ordsupper med NB!ord, alias, ulike skjema, skriverammer med startsetninger, mønstertekster, les og snakk, bruk av post-it-lapper, elevene filmer noe faglig med mobilkamera…

Hva motiverer deg til å være så kreativ i undervisningen?

– Jeg har en sterk indre motivasjon til det! Å se at elevene blir engasjert, motiverer meg, dette er jo en aldersgruppe med mange hormoner og mye som tar annet som tar oppmerksomheten. Det er også artig å bli faglig oppdatert. Jeg har hatt roller som Ny Giv-lærer og ressurslærer, og det motiverer meg. Da forventes det jo at jeg skal motivere andre, men det er noe som i utgangspunktet interesserer meg og angår meg. Jeg får også inspirasjon av kollegaer, ved å høre på fagpersoner og av det jeg finner på internett. Ja, og av et godt miljø blant kollegene.

Å se at elevene blir engasjert, motiverer meg

Når trives du aller best i klasserommet?

– Jeg syns det er herlig når vi jobber med både nyere tekster og klassiske verk som elevene virkelig blir engasjert i. Når de stiller spørsmål, lurer på hva som skjer mellom linjene, hva som ikke blir sagt, når vi er lenge i teksten og jobber med den på ulike måter. Jeg hadde en slik opplevelse blant annet i fjor, der vi jobbet med den samme teksten lenge, og hadde ulike innfallsvinkler til den.

Hvor aktivt bruker du læreplanene?

– Jeg bruker lærerplanene veldig mye. Etterhvert har jeg ganske god oversikt over hva som står der, og jeg bruker dem mye i vurderingsarbeidet. Der finner jeg målene for undervisningen, og så må jeg finne ut hvordan jeg kan nå dem. Jeg bruker dem spesielt aktivt for norskfaget.

Synes du at læreplanene er gode?

– Jeg føler at når jeg har studert dem godt nok, så er de godt utgangspunkt og hjelpemiddel. De forteller meg hva som er forventet av meg som lærer, sier Eidsør.

Stine_Eidsør_i_klasserommet.jpg
Stine Eidsør i aksjon, her i klasserommet med noen av elevene ved Hommelvik ungdomsskole. ©Hommelvik ungdomsskole.

Undervisning som kall

Eidsør virker som en lærer som oppfyller alle de faglige, administrative og sosiale forventningene som møter lærere i skolen i dag, men det spiller åpenbart en stor rolle at hun er motivert av egen interesse, ikke av ytre pålegg.

En lærer som skaper så mye læringsglede ved egen skole, må ha et uvanlig sterkt engasjement for jobben sin. Hva gjorde at du ville bli lærer?

– Jeg bestemte meg alt på ungdomsskolen, for da oppdaget jeg at jeg har en motivasjon til å lære bort. Å se at andre får det til. For eksempel hjelpte jeg lillebroren min med leksene, og merka at det passa for meg. Så for meg gikk vegen rett til lærerskolen.

Hva er i dine øyne de viktigste egenskapene for å bli en god lærer?

– Det er det vanskelig å svare på, å være en god lærer rommer ganske mye, syns jeg. Men jeg tror man må være tålmodig, fleksibel og utviklingsorientert. Man må ønske å være tilstede for elevene, ha et engasjement for det en driver med, være rettferdig og en trygg voksen.

Om du skulle gi et råd til helt ferske lærere, hva ville det være?

– Bruk de gode kollegaene du har rundt deg! Når de sier at du bare kan spørre dem om det er noe du lurer på – gjør det! De sitter med masse verdifull erfaring, og gode råd å ta med seg på veien. Dette vil jeg si var noe av det viktigste for meg det første året mitt som lærer. De snakker jo om et praksissjokk, og det kom for min del også. Jeg jobbet døgnet rundt. Da hadde jeg veldig god støtte i mine nærmeste samarbeidspartnere, teamet og de andre kollegaene, sier Eidsør.

I Stine Eidsør er skoleverket så heldig å ha fått en lærer med det en i gamle dager ville kalt et «kall»: Undervisning er rett og slett det hun ønsker å drive med, det hun kan best og opplever som meningsfylt og givende å bruke livet sitt på. Det er en gave både til kolleger og skolen, men selvsagt mest av alt til elevene.

Vi gratulerer igjen!