Et kulturelt kretsløp

Opphavsretten sikrer grunnlaget for kreativt arbeid. Så enkelt.

Kopinor inngår avtaler om bruk av verk på vegne av opphavsmenn og utgivere. Det dreier seg om tekst, bilder og noter som får nytt liv bak skoleporten, på campus, i private virksomheter og i offentlig forvaltning.

Bidrar til at nye verk kan skapes

Bak verkene som brukes står forfattere, forleggere, fotografer, illustratører, komponister, journalister og mediebedrifter. Sammen har de organisert seg i Kopinor, som gir tillatelse til å fremstille både fotokopier og digitale kopier. Ja, hele bøker blir lagt ut på nett av Nasjonalbiblioteket etter avtale med Kopinor.

Betalingen for dette blir fordelt til rettighetshavere i inn- og utland og bidrar til at nye verk kan skapes.

Dette er et kretsløp som kommer hele samfunnet til gode.

Les mer om Kopinor-avtalen for skolene