Fotballspilleren som kom inn fra kulda

Kopinor har Michael Stilson med til NKUL i Trondheim i mai. Fotballspilleren, læreren og forfatteren gleder seg. Han har mye å fortelle.

Fotballspilleren og forfatteren Michael Stilson kommer til NKUL i mai.
Fotballspilleren og forfatteren Michael Stilson kommer til NKUL i mai. Hege Lunde
  • Møt Michael Stilson på NKUL:
    Fredag 10. mai 2019, kl. 11.15 – 11.45

Michael Stilson er oppvokst i Trondheim, utdannet allmennlærer og har jobbet i både barneskole og på ungdomsskole, i tillegg til arbeid i Oslo med elever med spesielt vanskelig problematferd. Erfaringene herfra har Michael tatt med seg og grunnet over. Første gang vi snakker sammen sier han det ganske kjapt:

– Jeg elsket å jobbe med barn og unge, men ble noe desillusjonert av skolesystemet.

Han har alltid vært opptatt av å formidle og tenkte flere ganger at han ville skrive noe som kunne bli publisert. Det har blitt en del essays, foredrag og – ikke minst – refuserte bokmanus gjennom årene. Men da fotballkarrieren tok slutt, kom lysten til å skrive om fotball. I forbindelse med innspilling av NRK-serien «Heimebane» ble han kjent med Ane Dahl Torp, og på en togtur fortalte han om romanprosjektet sitt. Det var da skuespilleren spilte inn at kanskje han skulle skrive for barn og unge. Dermed endret han prosjektet, fikk etter hvert en positiv kontakt med forlaget Cappelen Damm, og fikk hjelp til å utvikle manus og gi ut roman. Bare spille ball kom ut i 2018, har allerede vunnet debutantprisen Trollkrittet og er i tillegg nominert til Uprisen.

Handlingsrom for lærerne

Michael, du har et stort hjerte for skolen, men samtidig har du et ambivalent forhold til det å være lærer?

– Erfaringene fra skoleverket handler i stor grad om at skolen er veldig snever i sitt møte med eleven, en slags trakt der vi forsøker å få alle gjennom og alle til å passe inn. Dette kombineres med en «ryggen fri»-kultur, der mye handler om å dokumentere tiltak framfor å faktisk gjøre det som ofte er mangelvare i skolen, å bruke tid sammen med elevene og bygge trygge, gode relasjoner. Dessverre har vi dårlig tid i skolen, med alt man skal rekke gjennom, og dermed kan relasjonsarbeidet bli lidende. Og da faller folk fra.

Hvis vi får fram trygge mennesker gjennom skoleløpet, vil de fleste lære noe på veien og de vil også finne sin sti i livet

Tror du at fagfornyelsen med ord som medborgerskap og mulighet for dybdelæring vil kunne fange opp noen av disse utfordringene?

– Absolutt. Så lenge man følger opp ute i skolene. Lærerne er jeg trygg på, de gjør en kjempejobb med de forutsetningene de har. Det store spørsmålet er om skoleledere evner å gi lærerne det handlingsrommet og den tilliten de trenger for å lykkes. Jeg synes derfor det er gledelig at livsmestring skal med i fagfornyelsen. Hvis vi får fram trygge mennesker gjennom skoleløpet, vil de fleste lære noe på veien og de vil også finne sin sti i livet.

Du skrev om en litt annerledes livserfaring med fotball da du var aktiv fotballspiller?

– Jeg skrev om livet som fotballspiller for NRK, da jeg spilte i Mjøndalen. Der satt jeg for det meste på benken, så tekstene ble veldig ofte preget av utfordringene man møter når man er ute i kulda i et fotballag. Det var litt trist, men også veldig fint. Å sette ord på noe som veldig mange i fotballen føler på hele tida. Det er den spagaten mellom å være lagspiller og samtidig et individ med egne behov og ambisjoner. Noen ganger kolliderer disse, og det er en vanskelig øvelse. Skrivingen ble et godt verktøy for meg.

Stilson
Michael Stilson skrev om fotballivet sett fra benken. Nå er han romanforfatter med debutantpris.

Når begynte ideen om å skrive bok å ta form – og hvordan gikk det da du kontaktet forlaget?

– Jeg har alltid drømt om å skrive bok, men aldri en fotballbok. Ikke før karrieren min tok slutt innså jeg at fotballen var ei skattkiste. Så jeg tenkte først å skrive en voksenroman om fotballens skyggesider, men etter hvert dreide prosjektet mot å skrive skjønnlitteratur som kunne få flere fotballgutter til å lese bøker. Det skulle bli mitt prosjekt.

Men jeg ville skrive ei fotballbok som tok for seg denne noe stygge og kyniske fotballverdenen. Med agenter, penger og et spill utenfor banen som også unge gutter må forholde seg til: At de er en vare. Jeg sendte dette inn til en redaktør som tidligere hadde spurt om jeg kanskje kunne tenke meg å skrive ei fotballbok for barn, men han refuserte også dette manuset. Jeg var uenig i hans konklusjon og mente det var plass til en slik bok. Så jeg sa at boka kom jeg til å skrive uansett, så fikk forlaget si fra om de ikke var interessert i å være med i prosessen. Han snudde, fordi jeg trodde såpass på prosjektet selv. Deretter trykka han på alle de riktige knappene, og da jeg hadde skrevet et fullstendig førsteutkast, fikk jeg tommel opp fra forlaget. De ville gi ut boka.

Samarbeid mellom forfatter og forlag

Hvilke erfaringer har du gjort deg med å jobbe med et forlag?

– Det er ekstremt dyktige folk. De er gode lesere, og de ser det du selv ikke ser. Etter hvert innser man at en bok, i alle fall i mitt tilfelle, er en konsekvens av samarbeid. Ja, det var jeg som skrev boka. Men disse trente blikkene, med evnen til å peke på svakheter og styrker i teksten, gjorde den bedre. Du kan si at prosessen med forlaget gjorde meg til en enda bedre skribent.

Michael Stilson er særlig opptatt av at gutter skal lese:

– Vi vet at gutter, spesielt i tenårene og tjueårene, leser minst av alle. Vi vet også at gutta er overrepresentert på selvmordsstatistikken, og det er store mørketall med tanke på psykiske lidelser. Kanskje handler det til dels om et manglende språk? Både det helt konkrete ordforrådet, og evnen til uttrykke seg, men også det emosjonelle ordforrådet. Evnen til å forstå eget følelsesliv, og det indre og ytre språket som trengs for å bearbeide disse følelsene. Fotballen og dens garderobekultur, spesielt i ungdomsårene, bidrar til denne manglende utviklingen. Jeg er overbevist om at lesing av skjønnlitteratur kan bidra her, fordi bøker ofte gir oss noe vi ikke får noe annet sted, nemlig en tilgang til de innerste av tanker hos karakterene. Og med det kommer en forståelse av hvordan mennesker kan tenke og føle, og at kanskje mine tanker ikke er helt gærne. Kanskje er det jeg føler nå helt normalt. Og det kan kanskje lette noe av trykket man føler på som ung mann. Behovet for å ikke vise svakhet blir ikke like sterkt.

DSC_0045
– Litteratur kan bidra til å lette noe av trykket man føler på som ung mann, sier Michael Stilson. Foto: Hege Lunde

– Nå som du har lært litt fra å skrive en bok, hvordan vil du jobbe med den neste – og hva skal den handle om?

Jeg er mye tryggere på prosessen denne gang. Jeg vet hvordan manuset vil bli gjennomarbeidet på veien fra førsteutkast til ferdig bok. I tillegg har jeg skrevet ferdig en bok før, så jeg vet at det er mulig å få til. Jeg er godt i gang med min andre bok, en oppfølger til førsteboka, og den tar for seg ensomheten som fotballspiller. Selv når man lykkes kan man føle på den. Det er kanskje en historie som flere også utenfor fotballmiljøet kan relatere seg til. Det sitter mange unge rundt på datamaskiner med kontakt med hele verden og føler seg ensomme.

Jeg tror mye handler om evnen til å sosialisere seg med virkelige mennesker i den kulturen du til enhver tid befinner deg. Du må finne din identitet men samtidig observere og tilpasse deg i forhold til omgivelsene. Det er ikke så enkelt, du må gi det en fight, finne nøkkelen til et språk og en væremåte. Jeg tror det kan bli en fin bok.