Framtidas skole starter nå

Hege Rødahl Scarpellino arbeider med å utvikle et helt nytt norskverk for ungdomstrinnet. Her deler hun sine tanker om skolens forhold til nye digitale ressurser.

– Har alle en klar plan for hvordan datautstyret skal brukes til å fremme læring, spør artikkelforfatteren.
– Har alle en klar plan for hvordan datautstyret skal brukes til å fremme læring, spør artikkelforfatteren.

 I Cappelen Damm undervisning lager vi læremidler. For oss betyr det at vi har ansvar for å være elevenes og lærernes beste støttespillere. Det betyr også at vi har ansvar for å bidra til at elevene får de kunnskapene og ferdighetene de trenger i framtida.

I et samfunn der den digitale utviklingen går rasende fort, er det lite hensiktsmessig å debattere om det digitale har en plass i skolen. Elevene blir født inn i et digitalt samfunn. Spriket mellom bruken av teknologi i og utenfor skolen må ikke bli så stort at elevene oppfatter skolen som isolert fra den verden de lever i og den framtida de skal inn i.

Formål og kvalitet, ikke format

I media er ofte debatten om skolen og det digitale veldig generell. Men hvordan kan vi snakke konstruktivt om bruken av digitale læringsressurser på generell basis? Det blir som å snakke generelt om at elevene bruker lærebøker, istedenfor å snakke om hva bøkene inneholder. Vi må snakke om formålet med de digitale ressursene, innholdet i dem, kvaliteten, ikke det digitale formatet i seg selv.

Læring er noe som skjer inne i elevene, og det er en sosial prosess. Det viktigste for elevene i denne prosessen er den gode læreren. Læringsressursene, om de er trykte eller digitale, skal være nettopp ressurser. De skal brukes i læringsprosessen, og de skal bidra til læringen.

Marte_Blikstad-Balas.png
Marte Blikstad-Balas er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Det er viktig å understreke at en pc eller et nettbrett ikke automatisk gir bedre læring, tvert imot kan formålsløs tilgang til internett i undervisningstiden stå i veien for læringen. Marte Blikstad-Balas, en av forfatterne av Apropos skriving, har skrevet sin doktorgradsavhandling om hva elever i videregående skole bruker pc-ene sine til mens læ;reren underviser. Og resultatene er ikke oppløftende, verken for pedagogene eller for teknologioptimistene. Men hun har også skrevet et godt innlegg i Aftenposten, hvor hun nettopp understreker at det er måten teknologi brukes på som avgjør hva slags læringseffekt det har.

Mange skoler investerer store summer i utstyr, som for eksempel nettbrett til alle elevene. Men har alle en klar plan for hva de skal fylle dem med, hvordan de skal bruke utstyret til å fremme læring? Lærere og elever må bruke læringsressurser som hjelper dem til å oppnå kompetansemål i læreplanene, som er tilpasset elevene i den norske skolen, og som bidrar til å gi elevene de beste forutsetningene for framtida.

Det digitale skiftet i skolen er ingen revolusjon, men evolusjon

Framtidas lærere må ha digital kompetanse. De må kunne velge det digitale formatet der det egner seg best og ikke minst bruke det på en måte som skaper læring. Elevene må møte det digitale formatet på en arena der det ikke bare er et leketøy, et tidsfordriv, en sosial møteplass, men et verktøy for læring.

Digitale læringsressurser gir muligheter til å formidle kunnskap og utvikle ferdigheter på nye måter. Det er ingen motsetning mellom det trykte og det digitale, det kan og skal leve side om side. Trykte og digitale læringsressurser har forskjellige styrker og svakheter og gir forskjellige muligheter og begrensninger. Vi må ikke la oss blende av et digitalt format, vi må se gjennom formen, granske innholdet og potensialet for læring. Men vi må heller ikke la oss skremme av det som er nytt, for skolen skal reflektere samfunnet, og ta opp i seg det beste fra den teknologiske utviklingen. Det digitale skiftet har ikke representert noen revolusjon i skolen, slik det har i andre deler av samfunnet. Men det er, og bør være, en evolusjon, en naturlig utvikling.

Apropos skriving

I arbeidet med en av våre største digitale satsninger til nå, Apropos skriving, har vi vurdert veldig nøye hva et godt digitalt læremiddel bør være. Vårt mantra har vært å bruke det digitale formatet til det det er best til, og formålet vårt er å bidra til økt læring. Samtidig undervurderer vi aldri at det digitale formatet gir muligheter til å formidle på måter som rett og slett gjør læringen litt morsommere.

Apropos skriving er den første komponenten i Cappelen Damms nye norskverk for ungdomstrinnet.