Gulleplet 2020 til Ståle Skagen og Geir Valøen

Det var en digital utgave av lærerkonferansen NKUL som dannet ramme for overrekkelsen av årets Gulleplepris.

Gullepleprisen går til pedagoger som har benyttet IKT i læring på en god måte. Årets pris gikk til Ståle Skagen og Geir Valøen fra Ila barnehage.
Gullepleprisen går til pedagoger som har benyttet IKT i læring på en god måte. Årets pris gikk til Ståle Skagen og Geir Valøen fra Ila barnehage. Monica Torsetnes

NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) er i år blitt NKUL@home, men den gode stemningen var ivaretatt og formidlet med teknisk kreativitet til deltagernes skjermer. Og tradisjonen tro fikk vi høre Strindens Promenade Orchester, rektor og kunnskapsminister med hilsener til alle som har bidratt til undervisningen i denne spesielle tiden. Både lærere, elever, foreldre, organisasjoner, forlag og edtech-bransje fikk sitt.

Haakon Aasprong.JPG
Skolekonferansen NKUL arrangeres i år som webinarer, ledet av NKUL-general Haakon Aasprong.

Gulleplet 2020

Mange ventet spent på tildelingen av årets Gulleple. Norsk Pedagogisk Dataforening og Kopinor samarbeider om prisen som er på 50 000 kr i tillegg til en invitasjon om å dele erfaringer fra sitt arbeid i NKULs konferanseprogram.

I statuttene til Gullepleprisen heter det at prisen skal deles ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Den kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende tre kriterier:

  • Oppfyllelse av mål i gjeldende lære- og rammeplaner
  • Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte 
  • Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer 

Juryleder Bente Moen Kristiansen deltok på direktesendingen fra sitt hjemmekontor og foretok den høytidelige overrekkelsen. Hun er styremedlem i Norsk Pedagogisk Dataforening. Sammen med seg i juryen har hun hatt Lars Johannes Liknes, Phillip Kaspersen, Hege Lunde, Øivind Stengrundet og Ole Christian Wold Haavik.

NKUL7.PNG
Juryleder Bente Moen Kristiansen

I juryens begrunnelse til årets tildeling står det:

Det var i år syv nominerte kandidater til prisen. Innenfor hvert kandidatur var det noen ganger nominert to personer. Alle kandidatene har på hver sin måte bidratt til å sette fokus på IKT i læring. Juryen syns det er gledelig å se så mange prosjekter på høyt faglig nivå som ligger til grunn for nominasjonene. Det minner oss om hvor viktig enkeltpersoners engasjement er for å drive en positiv utvikling frem. Juryen har etter en helhetlig vurdering samlet seg om en kandidat som årets vinner av Gullepleprisen.

De har et tverrfaglig perspektiv og balanserer et etisk kompass der digital dømmekraft setter nødvendige rammer

  • Kandidaten viser en helhetlig pedagogisk tanke og har gjort en betydelig innsats for at digitale verktøy er blitt en nyttig og berikende del av en portefølje i barnehagene. 
  • Kandidaten knytter sammen teori og praksis. Samtidig som de er praksisnære har de på en god måte implementert rammeplanene i arbeidet. De har et tverrfaglig perspektiv og balanserer et etisk kompass der digital dømmekraft setter nødvendige rammer.
  • Kandidaten har på en særdeles god måte evnet å kombinere uterommets muligheter for godt kreativt arbeid med pedagogiske virkemidler. I prosjektet «Det digitale uterom 2019» er barna som produsenter i fokus, deres undring kommer til uttrykk ved tilrettelagt bruk av digitale verktøy i prosjektarbeid, og blir del av det øvrige pedagogiske arbeidet.
  • Kandidaten har vært opptatt av å dele sin kunnskap, og har opptrådt som faglig engasjerte foredragsholdere på konferanser, i kommuner, i barnehager og i utdanningen. De har holdt foredrag for politikerne og enhetslederne i kommunene og ikke minst har de holdt foredrag i skolene og vist at prosjekter i barnehagene kan være en viktig inspirasjonskilde for pedagogisk arbeid i skolene. 
Prisutdeling Gulleplet 2020.jpg
Prisutdelingen skjedde via livestudio fra Ila barnehage.

Leder i Ila barnehage, Monica Torsetnes, hadde ordnet med livestudio, blomster og deltagelse fra barna. Årets prisvinnere, Ståle Eivind Skagen og Geir Valøen, henholdsvis pedagogisk leder og barne- og ungdomsarbeider, ga en spontan takketale der de ga uttrykk for hvor godt de trivdes i arbeidet sitt, ga honnør til kommune og kollegaer som var med på ideene deres og tilrettela med gode rammer slik at de kunne gjennomføres.

De snudde seg mot barna som vinket tilbake og ga uttrykk for hvor viktig jobben er i barnehagene. De takket for prisen og understreket hva priser betyr av klapp på skulderen, det og bli sett og løftet frem. Helt til sist kom det hilsen hjem til prisvinnernes familie som hele tiden står bak de to engasjerte pedagogene og støtter opp når også noen kveldstimer går med til å skape nye undervisningsopplegg for barnehagen.