Har laget digitalt bibliotek om bærekraft

– Vi ville formidle god litteratur om bærekraft, men også legge opp til at barna skal tenke selv, sier Ingeborg Landfald ved Norsk barnebokinstitutt. Løsningen ble et eget digitalt bibliotek med forlag til lesesirkler.

Forskningsformidler Ingeborg Landfald hos Norsk barnebokinstitutt har fått lese mye barneboklitteratur i arbeidet med Bærekraftsbiblioteket.
Forskningsformidler Ingeborg Landfald hos Norsk barnebokinstitutt har fått lese mye barneboklitteratur i arbeidet med Bærekraftsbiblioteket. Hanna Aanerud

FNs 17 bærekraftsmål kan være utgangspunkt for viktig og inspirerende undervisning. Det er likevel ikke alltid like lett å dra i gang samtalen og refleksjonen rundt hvert enkelt mål. Norsk barnebokinstitutt har derfor laget konkrete forslag til lesesirkler knyttet til hvert av de 17 målene. Forslagene har de samlet i et digitalt bærekraftsbibliotek, som er tilpasset barn i barneskolealder. Det inneholder både boklister, spørsmål, oppgaver, spill og aktiviteter knyttet til hvert bærekraftsmål.

FN-prosjekt

– Vi ville gi skoler og andre som jobber med barn et opplegg som vektlegger god litteratur, og som gjennom litteraturen øker forståelsen av hva bærekraft er for noe, sier forskningsformidler Ingeborg Landfald ved Norsk barnebokinstitutt.

Det er Norsk barnebokinstitutt som leder arbeidet med Bærekraftsbiblioteket, som er den norske versjonen av FNs SDG Book Club. Tilsvarende biblioteker finnes allerede på de 6 FN-språkene. Den norske versjonen er et samarbeidsprosjekt med FN og flere andre organisasjoner.  

Bærekraftsmålene.png
FNs medlemsland har vedtatt 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling fram mot 2030.

Totalt inneholder det norske biblioteket nå 84 boktitler. Det ble lansert i mai og var komplett til skolestart i august. Målet er å oppdatere boklistene hvert år.

Leseglede og refleksjon

Landfald har selv jobbet som lærer i videregående. Hun husker hvor vanskelig det var å dra i gang undervisningen om enkelte av målene.

Dette kan gi økt bevissthet om bærekraft hos ganske små barn

– Jeg savnet å ha en database med litteratur som kunne bli brukt til denne undervisningen, sier hun.

Landfald tror at denne måten å bruke litteratur på kan være en fin måte å skape leseglede, samtidig som det kan sette i gang refleksjon om tunge tema.

– Dette kan gi økt bevissthet om bærekraft hos ganske små barn, tror hun.

Minst fem bøker om hvert mål

Bærekraftsbiblioteket er satt sammen av en arbeidsgruppe med deltakere fra en rekke ulike barnelitterære organisasjoner. Sammen klarte de å fylle biblioteket med bøker som treffer ulike aldersgrupper, både skjønnlitteratur og sakprosa, bøker på bokmål, nynorsk og samisk, samt oversatte bøker. Etter hvert hadde de minst fem bøker i hver kategori.

Bærekraftsbiblioteket bøker 2.JPG
Totalt er det 84 unike titler i Bærekraftsbiblioteket. Ingeborg Landfalds favorittbok er av Ingeborg Arvola og er ett av bokforslagene under bærekraftsmål 1: Utrydde fattigdom. Boken handler om den fattige sjetteklassingen Buffy som oppdager at hun er et naturtalent i slalåm – verdens tredje dyreste sport. Foto: Niklas R. Lello

– Til noen mål hadde vi utrolig mange forslag. For eksempel har vi mange sakprosabøker om dyr til målene om livet på land og livet i havet. Målet om industri, innovasjon og infrastruktur var vanskeligere, men da vi begynte å tenke på hva målet handler om, fant vi bøker der også, sier hun.

Nå er dette favorittmålet hennes.

– Vi endte opp med mange fine bøker som dekker målet på ett eller annet vis.

I Bærekraftsbiblioteket er industri, innovasjon og infrastruktur ganske enkelt forklart slik: «Vi må finne opp nye ting og ha gode systemer». På boklisten knyttet til dette temaet finner vi titler som Ulla & Bendik bygger by, Det siste mennesket og Hallo jorda!

 

Konkrete oppgaver og aktiviteter

Det er lagt opp til at barna selv kan velge hvilke bøker de vil lese. Alle i lesesirkelen behøver ikke å lese samme bok. Tvert imot kan det gi rom for en innholdsrik diskusjon dersom barna har lest ulike bøker.

For hvert enkelt bærekraftsmål har biblioteket en samling med spørsmål knyttet til bøkene på boklisten og generelt til bærekraftsmålet. Det har også forslag til aktiviteter. Når barna lærer om industri, innovasjon og infrastruktur kan de få i oppgave å finne opp sin egen oppfinnelse eller lage sin egen by.

For lærernes del er det også tydelig markert hvordan materialet passer inn i læreplanverket.

Ingeborg Landfald forteller om gode besøkstall på Bærekraftsbibliotekets nettsider. Hun håper mange får glede av den ferske undervisningsressursen:

– Vi tror gode bøker og lesesirkler vil gjøre de 17 bærekraftsmålene mer konkrete og forståelige for barn.


BÆREKRAFTSBIBLIOTEKET

  • Opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6–12 år
  • Boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene
  • Tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan
  • Norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club
  • Mer informasjon om Bærekraftsbiblioteket, og om hvordan du kan delta finnes på FN-sambandets nettsider

Prosjektet er et samarbeid mellom Den Norske Forleggerforening, Norsk Bibliotekforening, IBBY Norge, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Norsk Litteraturfestival, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Leser søker bok, Foreningen !les, Bokklubbene, forskningsmiljøet NaChiLitCul ved Høgskulen på Vestlandet, Lillehammer UNESCO litteraturby, FN-sambandet og Norsk barnebokinstitutt.