Humøret spiller en rolle

Jahn Magnus Johansen, ballettmester og assisterende ballettsjef på Den Norske Opera, forteller om erfaringen med å danse i internasjonale kompanier.

Johansen beskriver hvordan innstuderingsprosessen er viktig for danserne. Og humøret kan spille en rolle som skapende element!

Fabelaktig formidling viser filmen i samarbeid med Den Norske Opera & Ballett.