Journalistiske verdier på timeplanen

Medielabben er en praktisk læringsressurs for elever som vil lære om journalistikk, spillereglene som gjelder for redigerte medier og endringene i mediebransjen.

Silje Thalberg er prosjektleder for Medielabben.
Silje Thalberg er prosjektleder for Medielabben. Iris Engen Skadal

Den digitale læringsressursen Medielabben er rettet mot elever og lærere på ungdomsskolen og i videregående skole. Gjennom video, fagtekster, spill og oppgaver (m/lærerveiledninger) gjennomgås fire hovedtemaer:

  • Journalistikk
  • Journalistiske spilleregler
  • Medier i endring
  • Presse- og ytringsfrihet

Bak Medielabben står Avis i skolen (Mediebedriftenes Landsforening) og Fagpressen. Prosjektet er finansiert med midler fra Kopinors formidlingsfond.

TV2 Skole har hatt produksjonsansvaret og har utviklet læringsressursen i tett dialog med elever og lærere fra Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Professor Svein Burås fra Høgskolen i Volda har kvalitetssikret fagtekstene.

Medielabben.png

Det kreative fellesskapet

Kopinor utgjøres av 22 organisasjoner innenfor litteratur, billedkunst, musikk og medier. Samlet er vi en stor del av det kreative feltet i Norge. Gjennom våre kopieringsavtaler har skolene tilgang til en stor mengde verdifullt innhold, samtidig som skapere og utgivere får betalt for bruken.

Vi har som mål å være en ressurs i lærernes viktige formidlingsarbeid. På arenaer der lærere møtes, presenterer vi flere nye tilbud til skolene.