Lag en bok på direkten!

Hos Elevforlaget kan skoleklassene lage og gi ut sin egen bok. Prosjektleder Kjetil Nordengen forteller hvordan.

Elevforlaget er et gratis, digitalt undervisningsopplegg og en arbeidsplattform der elevene får jobbe med skriving, bildebruk, opphavsrett og publisering i form av en e-bok.

– Jeg tror noe av styrken til dette opplegget er at elevene får mulighet til å publisere tekstene sine for andre lesere enn bare læreren. Teksten blir ikke bare liggende i filsystemet på skolens PC eller sammenkrøllet i skolesekken, sier prosjektleder Kjetil Nordengen. Det er Den norske Forleggerforening og de store undervisningsforlagene, med støtte fra Kopinors formidlingsfond, som står bak satsingen.

KjetilNordengen.jpg
Kjetil Nordengen og Forleggerforeningen vil la elevene lage sin egen bok. Foto: Guro K. Barstad

Fem trinn

Opplegget leder elevene gjennom fem arbeidsoppdrag på veien til ferdig bok:

  1. Planlegging av prosjektet i klassen
  2. Tekstene skrives, revideres og ferdigstilles
  3. Illustrasjon av tekstene med fotografier, egne tegninger, eller andre illustrasjoner
  4. Tekst og bilder føyes sammen til kapitler i en bok inne i arbeidsplattformen
  5. Publisering som e-bok

Før endelig publisering kan elevene teste sine kunnskaper i en redaktøreksamen, der temaene er opphavsrett, kildekritikk og personvern.

Stemmer fra Rælingen

Elevforlaget var klar til bruk ved skolestart høsten 2016. Blant dem som fikk anledning til å prøve ut prosjektet i en pilotfase før lanseringe, var Rælingen videregående skole. I forbindelse med særemnet i norsk ga påbygningsklassen ut boka Stemmer fra litteraturen. Den ble trykket opp i 50 eksemplarer, og foreligger også som e-bok på Elevforlagets nettsider.

– Elevforlaget og bokutgivelse ga oss en ypperlig anledning til å få elevene motivert for fordypningsoppgava mot slutten av et hardt og innholdsrikt påbygg-år i norsk, sier lærerne Camilla Skorge og Anne T. Solbakken. De trekker fram det verdifulle ved å la elevene publisere tekster som oppleves som ekte og levende:

– Dette fører igjen til økt motivasjon hos elevene, og de opplever er større ansvar, ikke bare for sine egne tekster, men for hele boka som et felles klasseprodukt. Som lærer var det gøy og givende å følge prosessen, og elevene var ekstra lydhøre for tips og veiledning underveis, sier Skorge og Solbakken, som forteller at bokutgivelsen ble avsluttet med et bokbad i skolens bibliotek, der prosjektet ble feiret og andre elever og ansatte på skolen kunne få et innblikk i arbeidet deres.

Les mer om pilotprosjektet i Romerikes blad

bokbad-elevforlaget.jpg
Fra bokbadet på Rælingen videregående skole. Foto: Hanne Angell

Det kreative fellesskapet 

Kopinor utgjøres av 22 organisasjoner innenfor litteratur, billedkunst, musikk og medier. Samlet er vi en stor del av det kreative feltet i Norge. Gjennom våre kopieringsavtaler har skolene tilgang til en stor mengde verdifullt innhold, samtidig som skapere og utgivere får betalt for bruken.

Vi har som mål å være en ressurs i lærernes viktige formidlingsarbeid. På arenaer der lærere møtes vil vi presentere flere nye tilbud til skolene.