Med kamera i klasserommet

Hvordan forbereder lærerne seg og hva tenker de om sin egen rolle som lærer når forventninger til undervisningen er i endring? Vi spurte to lærere, Jørgen Moltubak og Stine Eidsør om lov til å filme fra forberedelser og formidling i klasserommet.

Stine Eidsør var en av de to lærerne som deltok i filminnspillingen.
Stine Eidsør var en av de to lærerne som deltok i filminnspillingen. Hege Lunde

Stine Eidsør er adjunkt og underviser på Hommelvik ungdomsskole. Hun mottok Kopinors pris for fabelaktig formidling 2014, er en etterspurt skoleressurs i kommunen og deler aktivt av erfaringer i fellessamlinger og foredrag.

– Som lærer bruker jeg mye tid på å forberede meg, det er en del av jobben jeg liker godt, sier Stine Eidsør. - Å lage opplegg som engasjerer og motiverer elevene, det trigger skapergleden og kreativiteten i meg.

Når det gjelder tilgang til innhold bruker hun alle de mulighetene som finnes av ressurser. - For å supplere læreboken, går jeg ofte inn i andre læreverk. Der henter jeg oppgaver, aktiviteter og tekstutdrag. Jeg går også på internett og følger ulike sider i sosiale medier, og får mye inspirasjon.

– Til syvende og sist er læreren den viktigste formidleren, understreker Stine Eidsør.

Opptak-Moltubak
Jørgen Moltubak (til venstre) i opptak sammen med flere av elevene sine. Foto: Hege Lunde

Jørgen Moltubak er lektor og underviser på Akademiet videregående skole. Han har deltatt i juryen for Kopinors pris for fabelaktig formidling, er en aktiv lærer i sosiale medier og har skrevet flere bøker om klasseledelse og skoleutvikling.

– Jeg bruker et spekter av digitale kommunikasjonsformer, forteller Jørgen. Alt fra Facebook-grupper og chat til digitale oppslagstavler hvor elevene finner stoff som de henger opp med en virtuell knappenål.

I enkelte timer gir Jørgen Moltubak elevene tillatelse til å bruke mobilen: – Jeg er opptatt av å gi elevene digital kompetanse. Elevene er flinke til å søke på internett og finne kilder. Men de er ikke så flinke til å være kildekritiske. De trenger opplæring i opphavsrett, kildekritikk og personvern.

– Men vi må ikke glemme at det er viktig å få til et levende klasserom der det digitale inngår som en naturlig del av helheten, sier han. – Jeg tror det er samspillet mellom det digitale og analoge som skaper magien.

 

Filmen fra Kopinor er laget av Sheriff Film Company AS. Den understreker hvordan Kopinor-avtalen støtter lærernes arbeid med forberedelser og undervisning. Elever ved Akademiet VGS bidro til filmen sammen med lærerne Stine Eidsør og Jørgen Moltubak.