Mer deling og digitalisering i hjemmeskolen

Norske lærere og elever har i stor grad tatt i bruk forlagenes digitale læremidler i tiden med hjemmeskole, viser en undersøkelse som Kopinor har gjort. Lærerne deler også læringsopplegg i sosiale medier mer enn før.

Hjemmeskole har ført til både nye arbeidsvaner og annen bruk av læremidler.
Hjemmeskole har ført til både nye arbeidsvaner og annen bruk av læremidler. Greg Resar

Rett før de første klassene kom tilbake på skolen igjen, gjennomførte Kopinor en undersøkelse blant lærere i grunnskole og videregående skole. Hensikten var å få mer kunnskap om bruk av læremidler og kopieringsadferd da skolene var stengt.

Læremidlene ble digitale

Halvparten av lærerne sier at de i mindre grad bygger undervisningen rundt klassens trykte lærebøker når elevene arbeider hjemmefra. Til gjengjeld har forlagenes nye tilbud om digitale læremidler blitt tatt godt i mot. I forbindelse med pandemien har en rekke av forlagene åpnet disse læremidlene også for dem som ikke har abonnement. Over 60 prosent av de spurte lærerne har brukt digitale læremidler mer når skolene var stengt, av dem sier halvparten at de bruker forlagsproduktene «vesentlig mer» enn tidligere.  

Nasjonalbiblioteket har også åpnet flere ressurser for skolene. Etter avtale med Kopinor har elevene nå tilgang til alle bøker som Nasjonalbiblioteket har gjort tilgjengelig i sitt nettbibliotek. 13 prosent av lærerne sier at deres elever bruker nettbiblioteket mer enn før skolene ble stengt. 

Skolestatistikker-2.png
Undersøkelsen som Kopinor har fått utført blant norske lærere viser at den trykte læreboka blir mindre brukt (øverst) og at forlagenes tilbud om nye digitale læremidler er tatt svært godt imot (nederst).

Fortsatt kopieringsbehov

Kommunene og andre skoleeiere har avtaler med Kopinor om adgang til å kopiere både på papir og digitalt. Avtalene kan støtte opp om hjemmeundervisningen og åpner for at lærerne kan supplere undervisningen med digitale kopier av tekst og bilder.

Det ser ikke ut til at den digitale kopieringen er særlig endret selv om skolen stenges og lærerne i større grad tar i bruk digitale læremidler. Rundt halvparten av lærerne har kopiert tekst og bilder fra internett og delt med elevene i samme grad som tidligere. Av de resterende er det omtrent like mange som har kopiert mindre og mer enn tidligere.

– Denne undersøkelsen viser at lærerne har behov for å supplere sine undervisningsopplegg også når de benytter digitale læremidler, sier avdelingsdirektør i Kopinor, Kjetil Digre og viser til at Kopinoravtalen gir lærerne denne muligheten.

Digre legger til at bevisstheten om opphavsrett er spesielt viktig når undervisningen blir digital og undervisningsopplegg deles. Undersøkelsen viser at bare 15 prosent av lærerne sier at opphavsrett eller kopieringsavtalen har vært nevnt når skolene har vært stengt.

Deling av læringsopplegg

Lærere har lenge vært ivrige til å dele undervisningsopplegg. Da skolene ble stengt, ble det etablert flere nye grupper i sosiale medier for deling av slike opplegg. 36 prosent av lærerne forteller at de i større grad har benyttet opplegg som har vært delt, 35 prosent har brukt det like mye som før. Bare 11 prosent har brukt delte opplegg mindre.

Mange flere enn før ble aktivt med på delingen, og i tillegg var det til stor hjelp at så mange aktører åpnet opp ressursene sine

Anne Marte N. Sandnes er lærer ved Lakkegata skole og bekrefter at overgangen fra «nærundervisning» til fjernundervisning innebar at lærerne i mye større grad enn før tok i bruk digitale ressurser på internett:

Facebook-gruppa «Korona-dugnad for digitale lærere» samlet lærerne som gruppe, og ga oss en glimrende mulighet til å dele, blant annet undervisningsopplegg. Mange flere enn før ble aktivt med på delingen, og i tillegg var det til stor hjelp at så mange aktører åpnet opp ressursene sine for fri bruk. Dette, i tillegg til alle de digitale ressursene som vi har tilgjengelig på nett fra før, gjorde at vi fikk god tilgang på stoff selv om undervisningen måtte drives fra hjemmekontoret, sier Sandnes.

Anne Marte Sandnes 1.jpg
Mange ble aktivt med på deling av undervisningsopplegg, og i tillegg var det til stor hjelp at så mange aktører åpnet opp ressursene sine, sier lærer ved Lakkegata skole, Anne Marte N. Sandnes. (Foto: Hege Lunde)