Når Google ikke strekker til

Alt ligger ikke på nett. Men nå er vi kommet et godt stykke lenger. Nasjonalbibliotekets tjeneste Bokhylla.no lar deg søke og lese i bøker utgitt fram til 2000.

Nasjonalbiblioteket digitaliserer nå alle sine samlinger.
Nasjonalbiblioteket digitaliserer nå alle sine samlinger. Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbibliotekets Bokhylla-tjeneste legger stadig på seg. Den omfatter nå over 200 000 bøker, et tall som vil øke til ca. 250 000 når tjenesten er komplett i 2017.

Etter å ha vært en prøveordning ble Bokhylla permanent fra 2012. Det ble da inngått en avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor som gir Nasjonalbiblioteket anledning til å legge ut bøker som er opphavsrettslig beskyttet, mot at det betales vederlag til rettighetshaverne. Det er imidlertid åpnet for at rettighetshavere kan trekke enkeltbøker fra tjenesten.

Digitalisering

Bokhylla er en del av Nasjonalbibliotekets digitaliseringsstrategi. Etter lov om pliktavlevering blir alt publisert materiale, uansett medium, avlevert til biblioteket. Denne samlingen blir nå systematisk digitalisert.

– Samfunnet er inne i en gjennomgripende digitalisering. For Nasjonalbiblioteket er det nå blitt mulig å bevare alle materialtyper i digitale formater i høy kvalitet, sier Svein Arne Solbakk, som er direktør for digital bibliotekutvikling i Nasjonalbiblioteket. Han legger til at de nå arbeider for å få til digital avlevering av publiserte dokumenter som et supplement til den tradisjonelle avleveringen:

– Konsekvensen av dette er at Nasjonalbiblioteket i overskuelig framtid vil ha hele kulturarven tilgjengelig i digitale format. Dette åpner nye muligheter i alle ledd av Nasjonalbibliotekets arbeid.

 

Bokdigitalisering-3.jpg
I gjennomsnitt 2500 boktitler legges til Bokhylla hver måned. Foto: Nasjonalbiblioteket

Bruk

Bruken av Bokhylla er undersøkt ved flere anledninger, senest i en undersøkelse høsten 2015. Noe under en tredjedel av besøkene er knyttet til skolearbeid eller studier, i tillegg kommer ca. 10 prosent av besøkene fra ansatte i høyere utdanning og forskning. Rundt halvparten av bruken er «privat», altså ikke i forbindelse med studier eller arbeid.

Hensikten med besøket på Bokhylla oppgis til å lete etter en bestemt bok (42 %), å finne et opplag eller et sitat i en eller flere bøker (36 %) eller å bla i en eller flere bøker (28 %). Andelen som ønsker å lese en hel eller store deler av en bok er ca. 20 prosent.

Bokhylla brukes mest fra stasjonær eller bærbar PC. Imidlertid har andelen av bruk fra nettbrett og mobiltelefon gått kraftig opp, høsten 2015 var 38 prosent av besøkene fra nettbrett.

Slektsforskere

Innen lokalhistorie- og slektsforskermiljøene er Bokhylla-tjenesten godt kjent. Statistikken viser at ordet «bygdebok» er blant de mest vanlige søkeordene, og ved undersøkelsen i 2015 var 18 prosent av brukerne inne på en lokalhistorisk bok.

Man kan søke på et ord og få markeringer gjennom hele boka der hvor treffene er

– Bokhylla er et meget velkomment bidrag i slektsforskermiljøet, sier Liv Ofsdal i DIS-Norge, Slekt og Data. Hun legger til at mange fortsatt ikke er klar over alle bygdebøkene og den øvrige relevante litteraturen som ligger ute:

 – Og det kommer jo mer og mer hele tiden! For min egen del syns jeg det mest fantastiske er at man kan søke på et ord, for eksempel et person- eller gårdsnavn, og få markeringer gjennom hele boka der hvor treffene er. Da får man mange flere muligheter enn å lete på for eksempel kun en gård hvor folk naturlig hørte hjemme.

– Jeg har med stort hell brukt dette i min slektsforsking og det har hjulpet meg godt videre, sier Liv Ofsdal.

Bokhylla-avtalen

  • Inngått 2012 mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor
  • Omfatter bøker utgitt fram til og med 2000
  • Bøker i Bokhylla er tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse
  • Det er ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift av bøker før den opphavsrettslige vernetiden har utløpt
  • Den enkelte rettighetshaver har rett til å trekke enkeltbøker fra tjenesten

Les om avtalen på Kopinors nettsider

Gå til Bokhylla

Artikkelen er en oppdatert versjon av en tekst som tidligere har vært publisert i magasinet Kopinornytt.