Årets fabelaktige formidlere 2015

Kristin Follesø Egeland og Bente Åshild Halvorsen Jentoft er tildelt Kopinors pris for fabelaktig formidling 2015.

Bente Åshild Halvorsen Jentoft (t.v.) og Kristin Follesø Egeland sammen med Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm og juryens leder, Ann Britt K. Berlin.
Bente Åshild Halvorsen Jentoft (t.v.) og Kristin Follesø Egeland sammen med Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm og juryens leder, Ann Britt K. Berlin. Trond Smith-Meyer

Prisen ble utdelt på et formidlingsseminar på Lærernes hus i Oslo 25. november. De to lærerne er ansatt på Sandeåsen skole i Tønsberg som henholdsvis førskolelærer og allmennlærer. Sammen dekker de 1.–7.trinn, og de to lærerne har gjennom målrettet samarbeid systematisert leseopplæringen og utformet metodiske opplegg for leseopplæringen fra 1. til 7. trinn. De har også kurset norsklærere i hele kommunen og studenter ved Høgskolen i Vestfold.

I sin takketale pekte de to lærerne blant annet på verdien av at de kunne utfylle hverandre og lære av hverandres kompetanse:

«Vi setter enormt stor pris på det å bli sett, både av dere i juryen og ikke minst av rektor ved vår skole – Kristin Sanna Kihle. Det er viktig for oss som enkeltlærere og og hele kollegiet vårt, at kontinuerlig arbeid mot et felles mål blir sett og verdsatt.

Vi har opplevd og opplever fortsatt vårt arbeid som meningsfullt. Arbeidet har gitt personalet rom og mulighet til å ha pedagogiske diskusjoner og erfaringsutveksling om vårt daglige arbeid. På denne måten har vi fått alle pedagogene med på lag.»

– Kan du lese, kan du lære alt. Og alle lærere – uansett fag – er leselærere, understreket de to prisvinnerne.

Kan du lese, kan du lære alt

Prisen er på 150 000 kroner og er finansiert av Kopinors formidlingsfond. Juryen har bestått av Ann Britt K. Berlin (Utdanningsforbundet), Kari-Anne Sæther (Universitetet i Tromsø, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk), Jørgen Moltubak (norsklærer) og Hege Lunde (Kopinor). I sin uttalelse ønsket juryen særlig å holde frem «den faglige og personlige innsatsen som er gjort over tid, systematisk innsats og inspirerende tiltak som gjør lærere til fabelaktige formidlere.»

Fabelaktig 044.JPG
Prisvinnerne takket også rektor ved Sandeåsen skole, Kristin Sanna Kihle. Foto: Trond Smith-Meyer

Kopinors pris for fabelaktig formidling ble første gang tildelt i 2014. Prisen gis til norsklærere som inspirerer og motiverer sine omgivelser, har utvist kreativitet og pedagogiske evner alene og sammen med andre, og som gjennom sin innsats har vært med på å utvikle faget.

Årets pris ble utdelt som avslutning på seminaret Kunsten å formidle fabelaktig 25. november 2015. På seminaret innledet forfatteren Ivo de Figueiredo om alternative måter å formidle litteratur på, gjennom sine erfaringer med bøker om Ibsen og Wergeland rettet mot skoleelever. Det ble også presentert pågående formidlingsprosjekter innen forlags- og mediebransjen. Kopinors formidlingsfond deltar også med støtte til disse prosjektene.