Snart tid for å nominere til pris for fabelaktig formidling

Har du kollegaer som har utmerket seg med fabelaktig formidling i norskfaget? Nytt i år er at Landslaget for norskundervisning (LNU) går inn i et samarbeid med Kopinor om å dele ut Prisen for fabelaktig formidling.

Nye samarbeidspartnere om prisen for fabelaktig formidling: Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm og LNUs Karianne Skovholt og Benedicte Eyde.
Nye samarbeidspartnere om prisen for fabelaktig formidling: Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm og LNUs Karianne Skovholt og Benedicte Eyde. Hege Lunde

OPPDATERT: Nominasjonen er nå i gang, se her.

Nominasjon skjer i eget skjema som ligger på Fabelaktig formidlings nettsider fra 1. oktober og frem til og med 31. oktober. Deretter vil en jury ledet av LNU forestå arbeidet med utvelgelsen. Årets fabelaktige formidler(e) blir invitert til et eget arrangement ved utgangen av året og får overrakt en pris på 150 000 kroner.

Fabelaktig formidling, aktiviteter på nett, konferanser og pris representerer nye måter å kommunisere på for oss, forteller Yngve Slettholm, administrerende direktør i Kopinor. – Meningen er at Fabelaktig formidling skal oppleves som noe positivt og virke inspirerende for lærerne i en travel hverdag. Dialogen gir også anledning til å formidle kunnskap om opphavsrett og dens betydning for skapende virksomhet. Vi er svært glad for at LNU nå blir med oss i et samarbeid og bidrar med faglig forankring av prisen. 

– Det er flott at norsklærerne har fått sin egen pris, og det er naturlig at LNU, med sin norskfaglige tyngde og lange historie, er med på å dele ut denne prisen, sier Karianne Skovholt, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Vestfold og styreleder i LNU. – Prisen for fabelaktig formidling er en solid anerkjennelse av den gode norsklæreren. I tillegg til å synliggjøre den gode norskfaglige formidleren, vil prisen også bidra til å peke på hva slags undervisningsmetoder en kreativ og original norsklærer benytter. Dette kan igjen motivere og inspirere norsklærere og skoler over hele landet.

Prisen

Kopinors pris for fabelaktig formidling ble første gang tildelt i 2014. Den er finansiert av Kopinors formidlingsfond og er utviklet i dialog med Utdanningsforbundet, KS, lærerutdanningen og enkeltlærere. Det kan nomineres kandidater blant norsklærere som inspirerer og motiverer sine omgivelser, har utvist kreativitet og pedagogiske evner alene og sammen med andre, og gjennom sin innsats har vært med på å utvikle faget. Prisen er på 150 000 kroner og tildeles ved utgangen av året.

Kopinor og LNU

  • Kopinor er en organisasjon av opphavsmenn og utgivere. Gjennom Kopinor-avtalene sikres brukerne enkel og lovlig tilgang til åndsverk – samtidig som rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt. Informasjon om avtalene og god dialog med brukerne er et satsingsområde, særlig i skolene.
  • Landslaget for norskundervisning (LNU) er en landsomfattende og ideell organisasjon av og for norsklærere på alle trinn i utdanningsløpet. Organisasjonen arbeider fagpolitisk for å styrke norskfaget og norskundervisningen, de gir ut tidsskriftet Norsklæreren, arrangerer møter, kurs, fagkonferanser, og er høringsinstans for Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.