Spill og lær om kommunen

Bygg boliger, skap arbeidsplasser og utvikle kommunale tjenester. Ikke helt Sim City, men likevel: Velkommen til Snasen kommune.

Siden 2014 har KS Besøkssenter vært fylt opp av ivrige ungdom som spiller Kommunespillet og er rådgivere for fiktive Snasen kommune. I løpet av et par timer har elevene fått et større innblikk i lokalpolitiske prosesser. Nå har KS utvidet med et nytt kommunespill kalt Snasen. Her kan elevene spille både hjemme og i klasserommet.

Med elever på 10. trinn og videregående skole som målgruppe utfyller Snasen kompetansekrav og læringsmål i Kunnskapsløftet. Spillet egner seg i samfunnsfaget og gir elevene et innblikk i hvordan det er å arbeide i kommunesektoren og hvordan alle prosesser fungerer i kommunen. Spillet kan også være avgjørende for elevens utdannelse videre.

Snasen kommune

I spillet skal hver enkelt elev bygge opp kommunen, basert på veiledning, kunnskap og egne valg. Hvor langt man kommer i spillet avhenger av de valgene man tar:

  • Forvalter man pengene riktig?
  • Er det fornuftig å ta hensyn til befolkningens ønsker?
  • Prioriterer man i riktig rekkefølge?

Når man spiller, kommer det opp forslag, anbefalinger og leserinnlegg fra befolkningen. Eleven fungerer som en rådmann, og kjører man kommunen i minus får man sparken. Game over!

I Snasen kommune setter man opp bygninger, skaper arbeidsplasser, foreslår vedtak til kommunestyret, søker om statlige midler, setter opp kultur-, helse- og omsorgstilbud, styrer økonomien og justerer eiendomsskatten.

 

Siri-Hansen-KS-Snasen
Gjennom dette spillet lærer elevene om lokaldemokrati, kommunens oppgaver og om hvordan beslutninger tas, forteller Siri Hansen, fagleder i KS. Foto: Hege Lunde.

Nesten som SimCity

Snasen kan på mange måter sammenlignes med SimCity. Man får et kart, bygger de tjenestene man ønsker å bygge og får nye utfordringer hele tiden.

– Gjennom spillet lærer man om lokaldemokrati, kommunens oppgaver og om hvordan beslutninger tas i en kommune, forteller Siri Hansen, fagleder i KS.

– Innbyggerne sier hva de ønsker gjennom leserinnlegg, men man har jo også et budsjett å forholde seg til. Man må tenke på arbeidsledighet og til- og fraflytting. Kommunen må gjøres attraktiv gjennom å bygge både tjenester og boliger slik at folk flytter dit. Man skaper flere arbeidsplasser og dermed mer skatt og økte inntekter. Det er mange variabler å ta hensyn til og derfor er det et ganske vanskelig og komplekst spill hvor man virkelig må tenke seg om.

Kjører man kommunen i minus får man sparken. Game over!

Spillet foregår i 16 omganger, som tilsvarer fire år.

– Etter hver omgang kommer det opp en status som forteller hvordan de ulike valgene man har tatt har påvirket økonomi, tilfredshet til innbyggerne, arbeidsledighet og innbyggertallet. Kommer man seg gjennom alle omgangene uten å få sparken, får man til slutt en tilbakemelding på hvordan man gjorde det og hva som kunne vært gjort annerledes for å oppnå en enda bedre score, sier Hansen.

På KS Ung sine nettsider kan man også se en highscore-liste over elevene med de beste resultatene. 

Stor suksess i Finland

Kommunespillet er opprinnelig laget av Kommunförbundet i Finland. Flere endringer er gjort for å tilpasse spillet det norske lokaldemokratiet og norske elever. Dette er utviklet av KS i samarbeid med to lærere og deres elever:

– Spillet dekker ganske mange kompetansemål i samfunnsfag. Da vi utviklet spillet, hadde vi med oss to lærere i en ressursgruppe. Elevene deres har vært forsøkskaniner og har vært svært positive til denne måten å lære på. I tillegg har vi fått svært gode tilbakemeldinger på våre to andre spill. Lærere har kommet i ettertid og fortalt at elevene har lært mer i løpet av to timers spilling på KS Besøkssenter, enn de har lært på et helt halvår i pensumboka, forteller Hansen.

Ressursgruppa har også laget en lærerveiledning med tips til gjennomgang før, under og etter spillet. Snasen kan brukes som utgangspunkt for undervisning om:

  • Kommunens oppgaver
  • Beslutningsprosessen i en kommune
  • Lokaldemokrati og medborgerskap
  • Kommuneplanlegging
  • Kommuneøkonomi
  • Forholdet og samspillet mellom stat og kommune

Flere spill

KS har til sammen tre spill: Kommunespillet i KS besøkssenter, b.stem som man kan spille sammen i klasserommet og Snasen som man i tillegg kan spille hjemme. Med spillene ønsker KS å oppnå interesserte elever, forteller Siri Hansen:

– Målet vårt er å få flere unge til å forstå hvordan kommunen fungerer, få dem interessert og engasjert i kommune- og lokalpolitikk og lære dem om medbestemmelse. Det er også viktig for oss å lære bort de rettighetene man har. Selv om man ikke er politiker eller aktiv i politikken, kan alle ha noe å si om saker som angår en. Alle kan si fra!