Tid for å nominere til Gulleplet

Et sikkert vårtegn er muligheten til å nominere en kandidat til årets Gulleplepris.

Årets vinner av Gullepleprisen vil motta 50 000 kr og blir invitert til NKUL-konferansen i mai for å presentere sine prosjekter.
Årets vinner av Gullepleprisen vil motta 50 000 kr og blir invitert til NKUL-konferansen i mai for å presentere sine prosjekter.

Også i år er Kopinor med som samarbeidspartner når Norsk Pedagogisk Dataforening inviterer til å nominere en kreativ digital pedagog eller gruppe pedagoger med utstrakt formidlingsevne, som har sitt virke i barnehage, grunn- eller videregående skole.

Nominasjonen skjer i et eget skjema med plass til blant annet navn på kandidat, begrunnelse og dokumentasjon. Nominasjonene må være på plass innen 30. mars.

I april vil en jury sette seg sammen og vurdere kandidater ut fra følgende kriterier:

  1. Oppfyllelse av mål i gjeldende læreplaner/rammeplaner for barnehage, grunnskole, videregående skole eller høyskole med fokus på digital kompetanse som basisferdighet
  2. Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte
  3. Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer fra arbeidet med IKT i undervisningen.

Årets vinner av Gullepleprisen vil motta 50 000 kr og blir invitert til NKUL-konferansen i mai for å presentere sine prosjekter. Vi gleder oss til å være med på å løfte frem spennende pedagoger i dette feltet, og vil også presentere årets vinner her på Fabelaktig formidling.

Se også intervju med tidligere prisvinnere nedenfor.