Tror på mer varierte undervisningsmetoder etter koronakrisen

Kunnskapsminister Guri Melby er imponert over innsatsen lærere, foreldre og forlag har gjort for å gi elevene best mulig undervisning i unntakstilstand.

Guri Melby har selv fått prøve seg på hjemmekontor sammen med sine to sønner i barnehagealder.
Guri Melby har selv fått prøve seg på hjemmekontor sammen med sine to sønner i barnehagealder. Kunnskapsdepartementet

13. mars 2020. For mange var det første dag med hjemmekontor, hjemmeundervisning og stengte barnehager. For Guri Melby var det første dag som kunnskaps- og integreringsminister. Statsrådkarrieren fikk en bråstart med hyppige pressekonferanser og stor medieoppmerksomhet rundt en sektor og et samfunn i unntakstilstand.

– Det har vært veldig spesielt, oppsummerer Melby til Fabelaktig formidling kort tid etter at de yngste skoleelevene fikk komme tilbake til skolen.

– Det var interessant å se hvordan lærere og elever på noen timer greide å snu om hverdagen til å bli heldigital. Jeg tror det har fungert bedre enn hva både jeg og mange andre kunne forvente, sier Melby, som selv har jobbet med lærerutdanning.

Hun skryter av kompetansen og engasjementet som veldig mange lærere har vist, og hun tror mange i skolen også selv er positivt overrasket over hvor bra det har gått.

– Skolene hadde veldig varierende utgangspunkt. Noen var godt kjent med å bruke digitale verktøy fra før, mens andre måtte begynne mer fra scratch. Det blir interessant å høre hva slags erfaringer skolene har gjort seg når de nå begynner å komme tilbake, sier hun.

Nøkkeloverrekkelse Guri Melby og Trine Skei Grande
Det ble ingen klem, men det var likevel følelsesladet da Guri Melby (V) overtok nøkkelkortet fra partikollega Trine Skei Grande. Foto: Kunnskapsdepartementet

Takker forlagene for dugnadsånden

Alle produsenter av læremidler har tilbudt deler av eller alle sine produkter gratis i disse ukene. Undersøkelser fra Universitetet i Oslo viser at de fleste opplever betydelig økning i bruken av de digitale læremidlene.

Guri Melby takker forlagene for dugnadsånden de har vist ved å dele læremidler gratis.

– På sikt tror jeg at det kan bære frukter for dem. De har fått vist frem verktøyene sine, og mange mener at flere av disse verktøyene har fungert godt, sier hun.

Hun påpeker at lærere, skoler og kommuner trenger kompetanse når de skal bestille undervisningsmateriale.

– Det er lett å ty til de vanlige, velprøvde verktøyene. Nå tror jeg flere vil etterspørre nye verktøy, sier hun, og legger til at det nå vil være viktig for forlagene og andre som tilbyr relevant undervisningsmateriale å ha en god dialog med sektoren.

Mener skolen trenger større mangfold av verktøy

Under mer normale omstendigheter bruker en fersk statsråd ofte de første ukene på å reise rundt og bli kjent med sektoren de skal lede. Guri Melby har hatt en annerledes oppstart. Hun har ledet et departement gjennom en krisetid, og reisevirksomhet har ikke vært mulig. Men Melby kjenner sektoren godt fra før. Under nøkkeloverrekkelsen med Trine Skei Grande fortalte hun at hennes store drøm som liten var å bli lærer. Hun har jobbet som både lærer og lærerutdanner, og som medlem i Stortingets utdanningskomite har hun de siste to årene besøkt skoler og barnehager for å få innspill fra lærere, rektorer og barnehageansatte.

Man blir ganske kreativ når man blir tvunget til det

De siste ukenes spesielle situasjon har likevel rukket å prege synet hennes på skolenes fremtid. Hun er optimistisk for skolesektoren, og tror mange lærere har lagt grunnlaget for å ta i bruk både ny teknologi og nye læreplaner, hvor sistnevnte skal tas i bruk fra høsten.

– Man blir ganske kreativ når man blir tvunget til det, sier hun. Hun håper at mange som tidligere har vegret seg for å ta i bruk ny teknologi heller ser mulighetene det gir.

– Et viktig mål med fagfornyelsen er å gjøre skolen mer praktisk og utforskende, og bedre tilpasset hver enkelt elev. For å klare det trenger vi et større mangfold av verktøy og metoder i skolen.

Mandag 27. april åpnet skolene for trinn 1–4 etter seks uker med hjemmeskole. Her besøker kunnskapsminister Guri Melby Berg skole i Oslo for å se hvordan de hadde forberedt seg.

Tror på positiv effekt for skolen som helhet

Melby tror det kan komme mye positivt ut av de erfaringene som store og små har gjort seg de siste ukene. Hun har inntrykk av at mange foreldre har strukket seg langt for å gi en god hjemmeskole, men er glad for å kunne tillate en gradvis åpning av skolene.

– Jeg er spent på hvordan det har gått med barna i den perioden de har hatt hjemmeskole. Jeg er redd for at forskjellene mellom barna har økt, og at de barna som har lærevansker og ikke har foreldre som har klart å følge dem opp har hatt en dårlig utvikling. Men for skolen som helhet tror jeg denne erfaringen kan gi positiv effekt, sier hun.