Elevenes eget forlag

I det nye undervisningsopplegget Elevforlaget kan skoleklasser lage og gi ut sin egen bok. – Ambisjonsnivået er høyt, og utviklingen av verktøyet er spennende, vi trenger hjelp av engasjerte lærere for å få laget et fullgodt opplegg, sier prosjektleder Kjetil Nordengen.

Elevforlaget er et prosjekt i regi av forlagsbransjen. Det skal bli et digital undervisningsopplegg og en arbeidsplattform der elevene får jobbe med skriving, bildebruk, opphavsrett og publisering av tekst i form av en e-bok.

KjetilNordengen.jpg
Kjetil Nordengen og Forleggerforeningen vil la elevene lage sin egen bok.  Foto: Guro K. Barstad

– Jeg tror noe av styrken til dette opplegget er at elevene får mulighet til å publisere tekstene sine for andre lesere enn bare læreren. Teksten blir ikke bare liggende i filsystemet på skolens PC eller sammenkrøllet i skolesekken, sier Kjetil Nordengen, prosjektleder i Den norske Forleggerforening.

– Ambisjonsnivået er høyt, og opplegget skal bli fritt tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det fra høsten 2016. Så gjenstår det å se om vi klarer å lage noe som lærerne vil ta i bruk, og som elevene kan like å jobbe med.

Spre kunnskap

Nordengen forteller at målsettingen for prosjektet er tredelt:

– Målet med prosjektet er å spre kunnskap om opphavsrett og det å lage bok, som jo er kjernevirksomheten til forlagene. Men vi har innsett at vi ikke vil klare det uten å lage et opplegg som er tilpasset skolens ønsker og behov. Så vi har bestemt oss for å starte i motsatt ende og prøver først og fremst å lage et godt undervisningsopplegg, og snike inn vår «egentlige» agenda i dette opplegget.

Han presiserer raskt at både opphavsrett og det å sette sammen tekst og bilder til bøker som kan publiseres, er relevant for de fleste fagområdene, ikke minst i norskfaget.

– Det er nok norskfaget som har flest kompetansemål som kan dekkes med denne arbeidsformen, men vi vil forsøke å legge til rette for at opplegget kan brukes i alle fag individuelt eller gjerne som tverrfaglige opplegg.

Vil ha lærerne med

Ifølge planen skal Elevforlaget være klar til bruk ved skolestart høsten 2016. Men det er fortsatt et godt stykke vei igjen å gå og Nordengen etterlyser lærere som kan bidra i utviklingen av opplegget:

– Den foreløpige responsen fra lærerne, er konstruktiv, men også nådeløst kritisk. Lærerne vet hva de vil ha, og hva som funker i skolen. Vi har en del flinke lærere med på laget, men trenger flere som kan komme med kritiske innspill og kjøre pilotprosjekter til våren. Kanskje treffer vi noen av dem på Kopinor-seminaret i slutten av november, avslutter Nordengen forhåpningsfullt.

Elevforlaget skal være klar til bruk ved skolestart høsten 2016.

Skjermdump_Elevforlaget_2.png

Elevforlaget

  • Et undervisningsopplegg om publiseringsarbeid og opphavsrett der skoleklasser får lage og gi ut sin egen bok
  • Initiert av Den norske Forleggerforening i samarbeid med Aschehoug Undervisning, Cappelen Damm Undervisning, Gyldendal Undervisning, TV2 Skole og Tell forlag
  • Delvis finansiert av Kopinors formidlingsfond
  • Blir gratis tilgjengelig for alle med Feide-tilknytning fra skolestart 2016

23. november 2015