Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Tjenesten legger vekt på det journalistiske arbeidet med å lage avis, og verktøyet er enkelt å bruke fra både mobil og PC. I tillegg kan de skolene og lokalavisene som ønsker det ha publiseringssamarbeid gjennom den nye tjenesten.

Veslemøy Rysstad Foto-ved_Caroline_Roka.jpg
Veslemøy Rysstad er prosjektleder for Skoleaviser.no. Foto: Caroline Roka

– Vi har lenge hatt en ambisjon om å ha et tilbud til alle skoler og alderstrinn – men tilbudet har hittil vært begrenset til valgfagsklasser på ungdomsskolen. Ikke minst har vi ønsket oss en teknisk løsning som senker terskelen for å komme i gang. Erfaringen fra samarbeid med valgfagsklasser på ungdomsskolen har vist at nivået på en del skoleaviser er såpass høyt at potensialet for tettere samarbeid mellom lokalavis og skole er tilstede, sier prosjektleder i Avis i skolen, Veslemøy Rysstad, og hun presiserer at det er opp til den enkelte skole og lokalavis selv å ta stilling til om de ønsker publiseringssamarbeid.

Samarbeid mellom skole og lokalavis

Skoleaviser.no tilrettelegger for samarbeid mellom skoler og lokalaviser gjennom en egen løsning for artikkelfeeder til lokalavisen. I all praksis betyr det at lokalavisen kan publisere artikler fra lokale skoleaviser i en dedikert artikkelboks, etter avtale med de aktuelle skolene.

– Vi vet at lokalavisene ønsker å tiltrekke seg unge lesere, og at barn og unge savner flere artikler med unge kilder innenfor deres interessefelt. Avis i skolen håper samarbeid mellom skoler og lokalaviser vil gi unge sterkere tilknytning til sin lokalavis og økt forståelse for journalistisk metode generelt og kildekritikk spesielt, sier Rysstad.

Elevbidrag og Facebook-høsting

Tjenesten gjør det også mulig for skoleavisenes redaksjoner å bruke Facebook som sin publiseringsplattform. En enkel kobling mot skoleavisens Facebook-side gjør dette mulig. Sosiale medier er en sentral del av ungdoms medievaner, og løsningen gir skoleelever muligheten til å eksperimentere i dette rommet.

Lær av skoleaviser andre steder i landet

Gjennom Skoleaviser.no legger Avis i Skolen opp til at skoleelever kan inspirere hverandre og bli inspirert av det andre skoler får til med sine skoleaviser rundt om i landet. Alle skoler som ønsker det vil få sine egen avis med eget domene. Tjenesten er tilrettelagt og utviklet av det norske utviklerselskapet Innocode.

5. oktober 2016