Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Med støtte fra Kopinors formidlingsfond har Mediebedriftenes Landsforening og Fagpressen gått sammen om et helt nytt prosjekt. Gjennom videoer, tekst og oppgaver vil elevene få innsikt i journalistisk metode, forskjellen på journalistikk og sosiale medier, opphavsrett, personvern og kildekritikk.

DSC_0005 (2) (1024x576).jpg
Elever og lærere ved Nordahl Grieg videregående skole har vært med på i arbeidet med det nye undervisningsopplegget. Foto: Joachim Laberg

Prosjektleder Silje Thalberg i samarbeid med forlagssjef Yngvar Nordberg fra TV2 skole og elever og lærere ved Nordahl Grieg videregående skole (Gulleplevinner NKUL 2015) har fått oppdraget med å utforme den nye læringsressursen som vil formidles gratis til skolene. Arbeidet startet høsten 2015 og elever og lærere ved Nordahl Grieg har vært med på å utforme videoer og oppgaver, og har i tillegg fungert som testgruppe for opplegget.

Tema for videoer som er planlagt i 2015:

  • Hvordan beskytte personopplysningene sine på nettet?
  • Hvordan gjør journalister research på nett? Journalister fra BT forteller om hvordan de setter personopplysninger i system og hvor langt de kan gå før de kommer i konflikt med personvernet
  • Digitale kilder
  • Kildekritikk

23. november 2015