Men hva synes du?

Når barn og unge opplever at det betyr noe hva de synes om en bok, øker motivasjonen til å lese, sier Kristin Li og Troels Posselt i Foreningen !les.

Li_og_Poesselt_forside.jpg
Kristin Li og Troels Posselt er pedagoger og jobber med lærerveiledning i Foreningen !les. Foto: Johanna Hanno

Foreningen !les er en ideell organisasjon som jobber med å vekke leselyst gjennom ulike leseprosjekter. De har mange prosjekter på gang og kanskje kjenner du noen av antologiene som årlig gjøres tilgjengelig for skolene? Målgruppa spenner fra 11-19 år.

Foreningen !les holder til i Bokhandlernes Hus – en sjarmerende bygning i Øvre Vollgate i Oslo. Jeg lukkes inn i et smalt rom med et aktivt og tydelig bok- og publikasjonspreg.

– Vi driver lesemotivasjonsprosjekter, sier Kristin Li, pedagog og ansvarlig for lærerressurser i !les. – Vi vil at elevene skal oppleve hvor fantastisk og spennende det kan være å lese. Det skal være lystbetont og utfordrende på samme tid.

– Vi har prosjekter for elever fra barneskolealder til videregående. Satsingen vår mot 6. klassinger er det nyeste prosjektet. I høst lanserte vi «Bokslukerprisen» for denne morsomme og fine aldersgruppen.

– På hvilken måte er denne aldersgruppen morsom?

– De er veldig konkrete og oppfatter veldig direkte, sier prosjektleder Troels Posselt, også han pedagog. Han fortsetter:

– Den aldersgruppen er veldig begeistret! Når klassen har lest en tekst så dukker det opp meldinger i innboksen min – både lærere og elever skriver. «Alle ville låne denne på biblioteket», for eksempel. Det funker som bare det! Det funker fordi vi ber dem om å mene noe.

En personlig inngang til teksten

Foran meg på bordet ligger publikasjoner som henviser til noen av foreningens aktiviteter: Faktafyk, tXt-aksjonen, Bokslukerpisen, Rein tekst.

– Det er et stort spenn i de ulike oppleggene deres. Hva er fellesnevneren?

– Hvert leseprosjekt kommer med en utgivelse i året, høst eller vår, sier Kristin Li. – Til disse følger det lærerveiledninger. Siden vi begge har lærerbakgrunn vet vi litt om hva som virker ute i hverdagen, og hvordan dette kan brukes. Lærerne vet at det er viktig å lese og sette av tid til ny litteratur, men vi vet av erfaring at lærerne ikke får tid til å lese alle de nyeste bøkene når de kommer hjem om kvelden. Vi tilbyr lærerne gratis antologier med et utvalg god, ny litteratur som passer for målgruppa. I tillegg tilbyr vi dem undervisningsopplegg som bygger opp under kompetansemål fra læreplanen og gjør det enkelt å bruke dette i undervisningen. I lærerveiledningene står det om tanken vår bak – at elevene blant annet skal få en personlig inngang til tekstene.

– Vi er ikke opptatt av ren og skjær analyse, som man kanskje tenker seg var vanlig i norskfaget tidligere, fortsetter Troels Poesselt, – men av at barna skal få eie sin egen opplevelse. Da øker motivasjonen. I antologiene får elevene ulike smakebiter, slik at de kan finne tekster de liker.

– En del av opplegget går ut på å vurdere: Hva synes du om teksten? Hva hadde du gjort om du var de personene? Gjennom litterære samtaler med de andre elevene kan ungdommene uttrykke opplevelsen sin. Om elevene får i oppgave å skrive en anmeldelse blir man bevisst på at det fins andre lesninger. Det er lov å ikke like. Det er også en leseopplevelse. Da er det viktig å trene på å begrunne synspunktet sitt: Hva er det du ikke liker? Og hvorfor? Noe som kjennetegner tekstene vi velger er at de er ikke-kanoniserte tekster. Det er tekster som ingen enda har faste ideer om fra før av.

 

Li_og_Poesselt_i_gata.jpg
Troels Poesselt og Kristin Li er opptatt av at barn og unge skal eie sin egen leseropplevelse. Foto: Johanna Hanno

Anmelderkurs

– Hvilken effekt har de ulike prisene dere deler ut?

– «Uprisen»- årets ungdomsbok – er den mest omfattende prisen vår, forteller Kristin Li. – I fjor la ungdommer inn mer enn 1200 bokanmeldelser på uprisen.no. Her blir ungdommenes oppfatning lyttet til. Det autentiske, følelsen av å kunne påvirke noe, er sentral: Du kan påvirke forlag og forfattere gjennom anmeldelsene dine. Gjennom «Uprisen» blir alle årets norske ungdomsbøker anmeldt. Alle ungdomskoleelever i Norge kan anmelde bøker på uprisen.no, men ca 20 klasser får et spesielt ansvar. Vi holder kurs der de lærer å anmelde, og om det å forholde seg kritisk til en tekst. Anmeldelsene legges inn på uprisen.no. og er en inspirasjon til gode tekster, til hva ungdommer kan lese.

– Få ungdomsbøker blir anmeldt av ungdommer, skyter Troels Poesselt inn. – De voksne anmelderne i Afteposten og andre aviser må hele tida spørre seg selv om hvorvidt teksten funker for ungdom eller ei.

– «Uprisen» er også den prisen der ungdommene er med i alle ledd av prosessen, fortsetter Kristin Li. – Til jul satt det fire ungdommer her og leste alle anmeldelsene. De så på hvem som hadde fått best anmeldelser, valgte ut og nominerte så fem kandidater til prisen. Sju klasser leste deretter alle de fem nominerte. Vi gir hver klasse får en kritikerfadder som støtter dem i å gjøre vurderingene.

– Dere har også en pris som får mye omtale blant voksne lesere: «Ungdommens kritikerpris» (UKP). Her ser jeg at det er ganske voksne bøker som nomineres! Selv leste jeg Bjørneboe og Hesse som tenåring, men hvilke bøker tiltrekker ungdom i dag?

– Ungdommer er like forskjellige som andre mennesker, og det er veldig ulike typer bøker som kan slå an. Derfor må alle få adgang til et bredt spekter av litteratur, sier Troels Poesselt. Han understreker også at ungdommer har rett til å eie sin egen leseopplevelse, både når de leser bøker som markedsføres mot ungdom, og når de leser bøker som i utgangspunktet retter seg mot voksne lesere.

– Lesing av litteratur skal være både lystbetont og utfordrende. Hvis vi spør ungdom hva de mener om litteraturen, og gir dem muligheten til å formulere det de mener, får vi ofte gode svar, samtidig som elevene får økt engasjement og motivasjon for lesing og litteratur.

Foruten lesemotivasjonsprosjekter for ungdom arrangerer Foreningen !les også poesislam og har en egen satsning rettet mot litteraturformidling på fotballbanen. Les mer om prosjektene på nettsiden til foreningen.

7. april 2015