Opphavsretten på sin side

I undervisning på alle nivåer i norsk skoleverk blir åndsverk ikke bare delt og brukt, men også skapt. Nettsiden DelRett.no svarer på spørsmål om opphavsrett i en hverdag der nye problemstillinger stadig dukker opp.

DelRett.no er en nettside med en praktisk tilnæriming til opphavsrettspørsmål, hvor man kan finne svar på spørsmål ved å klikke seg inn på det mediet man vil bruke.

– Vi har ikke tatt en «pekefinger-tilnærming», for vi ønsker jo at stoff skal blir delt. Derfor bruker vi humor, og har satset på filmer med skuespilleren Finn Arve Sørbø fra Tromsø. Vi vil ufarliggjøre temaet, fordi usikkerhet kan hindre deling, sier Hilde Signe Gaard.

Hun jobber ved Norgesuniversitetet i Tromsø og er den som til daglig administrerer DelRett.no. Hun forteller at siden har omtrent 1500 unike brukere i måneden, og flest fra høyere utdanning, og mottar 5-6 spørsmål i måneden.

Vi har ikke tatt en «pekefinger-tilnærming»

Nettsiden framstår som brukervennlig, med solid juridisk fagkunnskap i bunnen. Men hva synes egentlig lærere selv om å bli parodiert i videosketsjer?

– Vi har ikke fått negative reaksjoner på filmene.  Tanken er at de skal være en lettbeint inngang og et grunnlag for å ta opp spørsmål. Se for eksempel på filmen om professoren som sladder seg selv på opptak. Den skal illustrere spørsmålet: Hvem eier rettighetene når en forelesning er filmet og lagt åpent ut på internett? sier Øystein Nilsen, IKT-pedagog ved Senter for IKT i undervisningen.

Nettsiden ble opprettet i 2010 på initiativ fra Norgesuniversitetet i Tromsø, i samarbeid med Senter for IKT i undervisningen. Bakgrunnen var at mange ansatte i høgskole- og universitetssektoren hadde spørsmål om opphavsrett i forbindelse med bruk av ny teknologi i undervisningen, som for eksempel streaming av forelesningene deres. Det er en sterkere tradisjon for eierskap til eget arbeid i universitets- og høgskolesektoren enn i resten av skoleverket, og i det siste har undervisning gjennom MOOC, «massive open online courses», reist nye problemstillinger. 

– Det hele begynte med en konferanse i 2009 om opphavsrett i undervisning, hvor behovet for veiledning kom fram. Siden ble det gjort et utredningsarbeid, hvor også Kopinor ble kontaktet, og det ble skrevet en rapport. Vi valgte en praktisk tilnærming ved utformingen av siden – basert på tilsvarande tjenester i andre land som Sverige og Danmark, forteller Hilde Signe Gaard.

Opphavsrett fra barnehage til universitet

Øystein Nilsen forteller at høringsrundene tidlig i arbeidet med DelRett.no viste at behovet for veiledning fantes også i grunnskolesektoren, og departementet mente også at det var viktig å inkluduere grunnopplæringen.

IKT-senteret jobber, som navnet antyder, for best mulig bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi gjennom hele utdanningssystemet vårt, fra barnehage og skole til og med lærerutdanningen.

– Lærere også i grunnskolen lurer også på ting, selv om hovedregelen i skoleavtalen er enkel. Hvilke regler gjelder for eksempel når elever gjør arbeid som blir publisert på nett? Da kan det hende de benytter materiale som krevet innhenting av tillatelser fra opphavsmannen, sier Nilsen.

Nilsen forteller videre at det digitale er i fokus på DelRett.no. og at det er der de fleste spørsmåla om opphavsrett oppstår. Kanskje fordi dette er feltet er satsingsområdet?

– Vi jobber mest mot praksisfeltet, og på IKT-feltet oppstår det nye problemstillinger hele tiden. Ta bruka av Youtube-videoer, eller praksisen med Creative commons – opphavsrettslig er det ureint farvann å bruke deler av produkter inn i nye sammenhenger, sier Nilsen.

Grunnskolelæreren skal også lære elevene om opphavsrett. En annen og større tjeneste, Dubestemmer. no, er et informasjonsverktøy for lærere som driver undervisning om digital dømmekraft. Målet for digital dømmekraft er kompetansebygging i kildekritikk, personvern og opphavsrett. Dubestemmer.no har sendt ut 670 000 arbeidshefter de siste 8 åra.

Spørsmål til DelRett.no går til Hilde Signe Gaard som enten viser til eksistrende svar, eller ved behov tar kontakt med de tilknyttede advokatene.

 

19. mars 2015