Tusenvis av elever i kø for sakprosa

Påmeldingen til sakprosamagasinet Faktafyk i ungdomsskolen ble fullbooket i løpet av kort tid. 40 000 elever vil blant annet få lese om C-vitaminets historie, om jenter på ekspedisjon til isødet, om ungdom som driver med motorsport, ungdoms-OL på Lillehammer, ungdom på flukt fra Syria og om en fange på Guantanamo.

Som en konsekvens av redusert støtte til Foreningen !les, så det lenge ut til at det ikke ville bli noen ny utgivelse av sakprosamagasinet Faktafyk. En dugnad mellom organisasjoner som Kopinor, Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening og Norsk oversetterforening, har imidlertid bidratt til at Foreningen !les kan tilby Faktafyk i et begrenset opplag til elever i ungdomsskolen.

Faktafyk.JPG
Til papirutgaven hører også et e-magasin med utvidede versjoner av tekstene, bonusartikler, lydinnspillinger av bokutdrag, musikk- og filmsnutter.

– De tre første utgavene av Faktafyk hadde et opplag på 125 000. Det tilsvarer rundt 70 prosent av elevmassen i norsk ungdomsskole. På grunn av mindre midler tilgjengelig i 2015, har vi måttet redusere opplaget i 2016 til 40 000. Landets norsklærere på ungdomstrinnet fikk tilbud om å bestille Faktafyk til klassen sin etter førstemann til mølla-prinsippet. Vi åpnet for bestilling fredag 4. september 2015 og mandag morgen var det dessverre tomt, sier redaktør for Faktafyk i Foreningen !les, Kristin Li.

Li er glad for at Foreningen !les i samarbeid med ulike organisasjoner har fått muligheten til å gi ut en ny utgave av Faktafyk, men hun skulle ønske opplaget kunne vært høyere.

Ungdom gir uttrykk for at de savner gode historier fra virkeligheten

– At påmeldingen til Faktafyk ble fullbooket på så kort tid, sier noe om engasjementet og interessen for sakprosa i norsk ungdomsskole. Hundrevis av skoler står nå i kø i håp om å få tilsendt magasinet i januar 2016 og vi skulle gjerne tilbudt Faktafyk til alle som ønsker det. Vi ser etter potensielle muligheter til å øke opplaget og har blant annet levert en søknad til Fritt Ord. Derfor registerer vi fortløpende skoler som melder sin interesse, og ventelisten øker stadig, sier Li.

– Vi er likevel fornøyd med at vi får til en utgivelse med begrensete ressurser og at flere organisasjoner har ønsket å bidra til et nytt Faktafyk.Ungdom gir uttrykk for at de savner gode historier fra virkeligheten, og lærere ønsker å bruke Faktafyk aktivt i undervisningen, også tverrfaglig, fortsetter hun.

C-vitaminer og motorsport

I Faktafyk 2016 vil elevene blant annet kunne lese om C-vitaminets historie, om jenter som drar på ekspedisjon til isødet, om ungdom som driver med motorsport, musikk og longboard, og om ungdoms-OL på Lillehammer.

– Etter oppfordring fra ungdom selv vil bladet også inneholde saker med mer alvorlig tema, blant annet om en ungdom på flukt fra Syria og om en fange på Guantanamo, sier redaktøren.

Til Faktafyk følger en omfattende lærerveiledning på nett som skal hjelpe læreren til å sette i gang samtale og diskusjon i klasserommet med utgangspunkt i tekstene. I lærerveiledningen er det også forslag til skriveoppgaver der elevene kan bruke tekstene i magasinet som utgangspunkt for egne sakprosatekster.

– Oppleggene samsvarer med målene i læreplanen i flere fag, samtidig som det legges opp til at tekstene skal arbeides med på en måte som virker relevant for elevene, påpeker Li.

Faktafyk

  • Gratis sakprosamagasin som sendes til ungdomsskoler over hele landet.
  • Utgitt for første gang i desember 2012, nummer to i 2014 og nummer tre i 2015, i et opplag på 125 000.
  • Skal gjøre unge lesere nysgjerrige på sakprosa.
  • Inneholder utelukkende tekster fra sakprosasjangeren, tekster som er skrevet spesielt for magasinet og utdrag fra fagutgivelser for ungdom og voksne.
  • Til papirutgaven hører også et e-magasin med utvidede versjoner av tekstene, bonusartikler, lenker til aktuelt bakgrunnsstoff, lydinnspillinger av bokutdrag, musikk- og filmsnutter.
  • Fjerde utgave kommer i januar 2016 i et opplag på 40 000.

21. september 2015