Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

– La elevene utforske sterke følelser

Norske Dramatikeres Forbunds manusbank er stedet du finner norsk samtidsdramatikk. Hensikten er først og fremst å formidle nyere norsk dramatikk, og som abonnent har du tilgang til bankens drøyt 3000 titler.

Dagens triks

Arranger idedugnad!

Skoleelever på ulike trinn ble spurt om hva som var de viktigste egenskapene til en god formidler. Alle svarte det samme. Engasjement, kunnskap og evne til å presentere stoffet på en annerledes og gjerne humoristisk måte.

Hva kan din skole gjøre for å få flere slike lærere? Arranger én idédugnad sammen med dine kolleger, og én sammen med dine elever. Sammenlign resultatet.

Før du setter i gang, hvem tror du har mest engasjement og humor – lærerne eller elevene?

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Opphavsretten på sin side

I undervisning på alle nivåer i norsk skoleverk blir åndsverk ikke bare delt og brukt, men også skapt. Nettsiden DelRett.no svarer på spørsmål om opphavsrett i en hverdag der nye problemstillinger stadig dukker opp.