Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Elementært, kjære lærer

Hva lærerne forsøker å formidle er ofte et mysterium for elevene. Hva som inspirerer elevene, kan være et like stort mysterium for lærerne. Så hvorfor ikke presentere en leksjon som et mysterium?

Presenter et svar, et resultat, et dilemma etc., og resonner deg fram til hva dette er, selvfølgelig sammen med elevene. Bruk gjerne rekvisitter for å gi deg selv den rette pondus som detektiv. Hvilke rekvisitter? Elementært, kjære lærer.

Alle syns det er inspirerende å føle at man er på sporet av noe.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.