Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Kryssordgymnastikk

En gymlærer festet et A4-ark på brystet til hver av elevene. På hvert ark var det en bokstav. Deretter ble elevene delt inn i grupper og samlet i et hjørne. Hver gruppe disponerte de samme bokstavene, og ulike apparater sto klare.

Så ropte læreren ut oppgavene. – Fisk på fem bokstaver, vannrett på bom! Flink klatrer på tre bokstaver, loddrett i tau! Poeng til gruppen som først fant og visualiserte svaret. Passer i småskolen, men sikkert gøy for russen også.

Forslag til andre aktiviteter: Yatzisten, Letramixeouble, Monopolo.

dagens triks

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.

– La elevene utforske sterke følelser

Norske Dramatikeres Forbunds manusbank er stedet du finner norsk samtidsdramatikk. Hensikten er først og fremst å formidle nyere norsk dramatikk, og som abonnent har du tilgang til bankens drøyt 3000 titler.