Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Skap helter!

En gutt i sjette klasse hadde en forunderlig evne: han kunne gjøre seg selv usynlig. Sto han foran vinduene, gikk han i ett med gardinene, satt han ved pulten, vr det som om det bare var en tom stol, og når han stilte spørsmål, var det knapt hørbart.

En dag spurte læreren: «Kan du gjenta det lure spørsmålet ditt høyt?» Det gjorde han. Straks følte han seg som en konge og klassen økte fra 22 til 23 elever.

Mange elever kan gjøre seg selv usynlig. En god lærer tryller dem fram.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.