Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Kopier mesterne!

Du har sikkert drømt om å kunne kopiere de store mesterne; Michelangelo, Da Vinci, Hamsun. Og det kan du! I bøker og magasiner og på Internett kan du finne og hente inn mye av det du trenger av bilder, illustrasjoner, tekstutdrag etc. for å levende- og tydeliggjøre dine presentasjoner.

Gjør du det med flid, omhu og pedagogisk teft, framstår du nettopp som en mester – en fabelaktig formidler!

En fabelaktig formidler er en som bl.a. ikke er redd for å kopiere andre.

dagens triks

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.

– La elevene utforske sterke følelser

Norske Dramatikeres Forbunds manusbank er stedet du finner norsk samtidsdramatikk. Hensikten er først og fremst å formidle nyere norsk dramatikk, og som abonnent har du tilgang til bankens drøyt 3000 titler.