Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Gi elevene valg!

– På torsdag skal dere fortelle om Alice i eventyrland, sa læreren. Velg en å jobbe sammen med, diskuter og skriv ned hvordan dere vil gjøre det. Etterpå forteller vi hverandre om ideene og gir tips om hvor vi kan finne inspirasjon.

Etter en stund hadde alle gått sammen to og to, men en jente sto igjen. – Har du ikke funnet noen? spurte læreren. – Nei, sa jenta, men jeg bare gjør som Alice, står helt rolig her til noen finner meg.

Katten vet hvor veien går, men elever går best den veien de velger selv.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.