Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Når ideer kan modnes

Jostein var lærer og skrev samtidig lærebøker. Han fikk en idé – hva med å presentere filosofiens historie for barn? Ideen fikk gjennomslag hos Det faglitterære fond, som tildelte prosjektet stipend, blant annet med penger fra Kopinor-vederlaget.

Men først da han fant på å gjøre boka til en roman, fikk han sving på sakene. Jostein Gaarders «Sofies verden» tok leserne med storm og er siden utgivelsen i 1991 oversatt til over 50 språk.

Kopieringsvederlaget tar ulike veier – noen ganger til verdenssuksess.

dagens triks

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.