Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Når ideer kan modnes

Jostein var lærer og skrev samtidig lærebøker. Han fikk en idé – hva med å presentere filosofiens historie for barn? Ideen fikk gjennomslag hos Det faglitterære fond, som tildelte prosjektet stipend, blant annet med penger fra Kopinor-vederlaget.

Men først da han fant på å gjøre boka til en roman, fikk han sving på sakene. Jostein Gaarders «Sofies verden» tok leserne med storm og er siden utgivelsen i 1991 oversatt til over 50 språk.

Kopieringsvederlaget tar ulike veier – noen ganger til verdenssuksess.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.