Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Spill en rolle

Har du noen gang lurt på hvordan f.eks. Jo Røislien, Marta Norheim eller Erik Thorstvedt ville snakket til din klasse, om ditt fag? Hva ville de gjort? Hvilke eksempler ville de brukt? Ville de vektet ting annerledes? Kommunisert bedre?

este gang du skal formidle noe, forsøk å gjøre det som en annen. Ha, ha, ha! Det blir bare heeelt nydelig. Okey, da er mission klar. HA, HA! Nei, beklager, nå høres dette ut som Alex Rosén ...

Det er kanskje ikke det verste at du ikke er helt deg selv hver eneste dag.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.