Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Nyttig unyttig

En lærer startet naturfagtimen med å fortelle elevene at de ikke kom til å lære noe som helst nyttig. Tvert imot var timen viet til unyttig kunnskap. Deretter fortalte hun at blekksprutens testikler befinner seg i dens hode, at ikke bare tigerens pels, men også dens hud er stripet, og at reker svømmer baklengs. Den slags ting.

Umerkelig begynte hun så å snakke om sitt egentlige tema, uten at elevenes begeistring ble merkbart mindre.

Visste du forresten at elever ... unnskyld løver, sover opptil 20 timer i døgnet?

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.