Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Upstairs Downstairs

En mor og ungdomsskolelærer hadde sitt kjøkken over tenåringssønnens rom. Hver kveld mens hun stelte på kjøkkenet, hørte hun musikk fra sønnens rom. Etter hvert ble hun vel kjent med så vel musikk som artister, noe hun fikk god bruk for i kommunikasjonen med elevene.

Snart likte hun musikken så godt at hun begynte å tilbringe tid nede ved sønnens stereoanlegg. Sønnen, som ville bli kokk, kunne hun høre romstere oppe på kjøkkenet.

Du kommuniserer bedre hvis du kjenner – og respekterer – dine elevers inspirasjonskilder.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.