Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Snikker'n og nissen

Fortellingen om snekker Andersen og julenissen er en klassiker. Men hvordan fungerer et slikt bytte i praksis? Prøv det ut! Er du lærer i norsk kan du f.eks. bytte klasse/time med en naturfaglærer.

Hva skjer når en som vet alt om språkblomster må forholde seg til naturens virkelige flora, og omvendt? Du skal ikke se bort fra at elevene vil sette pris på det, selv om lærerbyttet skulle komme som kjerringa på julekvelden.

Å sette seg selv i en uvant situasjon kan frambringe positive overraskelser.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.