Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Akseptert overdrivelse

En lærer irettesatte en femteklassing og truet med gjensitting. – Hvor lenge må jeg sitte igjen? undret gutten. – Du kan velge, svarte læreren, enten til kl. 19 i kveld eller fram til du har telt til en milliard. Gutten valgte det siste.

Dette var i 1995 og siden det tar ca. 32 år å telle til en milliard (én per sekund), så sitter han der ennå. (Dette er ikke sant, men husk: det er lov å overdrive for å fargelegge formidlingen, hvis man bare overdriver nok.)

Overdrivelser kan tydeliggjøre poenger og skape god stemning.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.