Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Nyttig unyttig

En lærer startet naturfagtimen med å fortelle elevene at de ikke kom til å lære noe som helst nyttig. Tvert imot var timen viet til unyttig kunnskap. Deretter fortalte hun at blekksprutens testikler befinner seg i dens hode, at ikke bare tigerens pels, men også dens hud er stripet, og at reker svømmer baklengs. Den slags ting.

Umerkelig begynte hun så å snakke om sitt egentlige tema, uten at elevenes begeistring ble merkbart mindre.

Visste du forresten at elever ... unnskyld løver, sover opptil 20 timer i døgnet?

dagens triks

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.