Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Vidd og visdom

En lærer på niende trinn la en dag en stor, hvit duk over kateteret. Så snudde han seg mot klassen, som på dette tidspunktet var begynt å bekymre seg for hans mentale tilstand, og presenterte dem for «Kunnskapens alter».

En etter en fikk de komme opp, kjenne på duken og svare på om de var rede til å ta imot mer kunnskap. Det var de, for i møte med kunnskapens alter kjenner enhver 14-åring ærefrykt og respekt.

Bruk gjerne humor for å få oppmerksomhet og sette deg i respekt.

dagens triks

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.