Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Lag ditt eget skattkammer!

Husker du Mitt Skattkammer? Dette bokverket i ti bind stod i mange familiers bokhyller for noen tiår siden. Her var det samlet tekster og illustrasjoner, dikt og sanger fra hele verden.

Lærebøkene er blant dagens skattkammere. Men i tillegg finnes det mengder av innhold på Internett som du kan bruke i undervisningen. Kopinor-avtalen gir deg mulighet til både å skrive ut til hele klassen og å laste ned tekst og bilder til læringsplattformen.

Er det du som finner den neste skatten?

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.