Tilgang til kultur og kunnskap

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Nå finnes en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Det er Mediebedriftens Landsforening som gjennom Avis i skolen samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no.

Dagens triks

Fabelaktig forberedt

Slik en fotballtrener disponerer 11 spillere på banen og nesten like mange på benken, kan også du sikre deg mer materiale enn nødvendig før du formidler et stoff til klassen. Halter et av dine argumenter, bytter du det ut med et annet. Viser et eksempel seg ubrukelig, stiller du i neste omgang med et nytt og bedre.

Slik kan du hele tiden vinkle innleggene og overmanne tilhørerne på ulike måter, med overraskende kombinasjoner og smarte, strategiske grep.

Jo mer forberedt du er, jo mer spontant og levende kan du spille ut stoffet.

dagens triks

Medier, muligheter og minefelt

Et nytt undervisningsopplegg fra mediebransjen skal stimulere til kritisk tenkning, vise personvernets vanskelige stilling og gi innblikk i journalistisk metode. Videoene, som også viser medienes mange roller i demokratiutviklingen, vil dekke kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Kort og godt om opphavsrett

Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Det bærende prinsippet i opphavsretten, opphavsmannens enerett til verket, gjelder over hele verden. Eneretten sikrer opphavsmannen mulighet for et utbytte av innsatsen.