Det lille ekstra

Lærer Marit Louka og elevene i klasse 4c stilte sporty opp da filmteamet Lucky View kom til Os skole og skulle dokumentere kunnskap til et nytt prosjekt om opphavsrett.

Bakgrunnen for filmopptakene på Os skole var at lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Kopinor i september 2018 startet et samarbeidsprosjekt hvor kunnskap om pedagogikk og opphavsrett skulle høstes i møte med erfaringer fra ulike case i klasserommet. Marit Louka jobbet med å utvikle et digitalt prosjekt for klassen og hadde en rekke spørsmål om opphavsrett friskt i minne. Resultatet ble morsomt og lærerikt for både for de som var med, resten av skolen og prosjektdeltakerne.

DIGILU og Kopinor

I 2018 gikk Kunnskapsdepartementet ut med støtte til digitalisering i lærerutdanningen og finansiering av fem store prosjekt med mål å øke kompetansen om god digital bruk i skolen (profesjonsfaglig digital kompetanse – PfDK). Lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold ønsket i sitt prosjekt blant annet å fokusere på kompetanse om opphavsrett som trygghetsskapende faktor, redusere usikkerhet og eventuelt tap av kvalitet når lærerne skal tilrettelegge undervisningen og enkelt kunne ta stilling til mulighetene som foreligger for bruk av innhold. Tanken er at god kompetanse om opphavsrett kan være et viktig bidrag til å skape aktive og kreative læringsprosesser.

Bilde 2
Marit Louka og Christoffer Pettersen fra filmselskapet Lucky View. Alle foto: Hege Lunde

Kopinor forvalter opphavsrett på vegne av 22 medlemsorganisasjoner, de fleste skaper innhold som brukes mye i skolen. I koperingsavtalen som er fremforhandlet av KS og Kopinor, gis skoler adgang til å kopiere og laste ned innhold til bruk undervisningen. En fersk kvalitativ undersøkelse i skolen viser at lærerne har stort behov for å kopiere det lille ekstra til undervisningen, enten det gjelder oppgaver for sterke eller svakere elever, behov for å være oppdatert, ønske om å dekke inn spesielle emner, inspirasjon eller å legge en personlig touch til et undervisningsopplegg.

Slik sett regnes Kopinoravtalen som gir adgang til å kopiere, et gode. Men det viser seg at det er varierende bevissthet om avtalen i skolene, og blant flere lærere hersker mye usikkerhet om bruk av innhold og hva som er opphavsrettslig beskyttet. Det er derfor nyttig å utvikle en forståelig kommunikasjon med lærere om opphavsrett, rammer i avtalen og mulighetene for lovlig bruk, som fungerer godt i skolehverdagen.

Styrke profesjonsfaget

Selv med en betydelig satsing på kildekritikk viser det seg at så mye som halvparten av lærerne i grunnskolen ikke har et aktivt forhold til kildehenvisning i klasserommet. Mange blir også usikre når de blir spurt om kopiering.  Et vanlig svar er: - Kopiering, det er vel noe jeg gjør ved kopimaskinen.

De fleste lærere synes digital kompetanse er viktig, men trenger å bli oppdaterte på at en kopi ikke lenger bare handler om den tradisjonelle papirkopien, men kan like gjerne være resultat av skanning, utskrift, nedlasting eller avfotografering med en mobil. Usikkerhet om hva man kan gjøre og ikke minst hvor det kan lagres kan virke direkte kontraproduktivt for en som skal lage et ellers spennende undervisningsopplegg.

Kopiering, det er vel noe jeg gjør ved kopimaskinen?

På mange skoler er det travelt, og ikke alle skolelederne har klart å prioritere formidlingen av kildekritikk og opphavsrett i kollegiet. Mange lærere har heller ikke klart for seg den nødvendige kunnskapen for å formidle dette overfor elevene. Det var derfor viktig å skape noe som alle enkelt kan ta i bruk for å bygge kunnskap når de har tid, noe som kan være inspirerende og gi trygghet for lærere og elever som skal bruke innhold i undervisningen.

På Os skole

På Os skole i Halden jobber lærer Marit Louka med et spennende digitalt opplegg til undervisningen. Hun vil at elevene i klasse 4c skal bruke oppgavene hun lager til å hente inn informasjon om Halden bys historie, geografi og kultur. Hun er vant til å jobbe kreativt og synes det er morsomt å finne frem til utfordringer som trigger elevene. Når prosjektleder Ilka Nagel fra lærerutdanningen tar kontakt er hun villig til å ta hovedrollen i filmen «Det lille ekstra».

Bilde 5
Filmteamet på plass i klasse 4c

Det skal handle om opphavsrett og lærernes behov for å kopiere det lille ekstra til undervisningen. Med utgangspunkt i forberedelsene til opplegget hun nylig har laget deltar Marit Louka i å skrive filmmanus. Tre karer fra filmselskapet Lucky View dukker opp med kameraer og opptaksutstyr på Os skole. Rektor har ordnet med filmtillatelse og blant elevene er stemningen høy. Opptakene foregår på lærerværelset, blant kollegaer, under forberedelse på arbeidsbordet, i klasserommene og ute i skolegården med elevene. Resultatet ble mange timers film som blir klippet ned til noen få minutter.

Kamera tar landing på Os skole og vi ser Marit som jobber, fotograferer sider i bøker til opplegget, hun underviser og er ute sammen med elevene i skolen. Bak bildene hører vi stemmen hennes som forteller. For at vi skal forstå bestemmelsene om opphavsrett har filmteamet også laget en animasjonsfilm sammen med Kopinor som viser de viktigste momentene med Kopinoravtalen.

Til slutt kommer selve sjarmetappen, opptak av elevene som reflekterer rundt ord som opphavsrett og åndsverk. Noen synes ordene kan være fremmed og gi assosiasjoner til overraskende og muntre tolkninger, enten det er noe i vannet, havets rettigheter, verk som ånder har laget eller ånd som gjør vondt eller rett og slett lukter vondt.

Bilde 7
– Opphavsrett, kan det være noe i vannet? Klasse 4c assosierer rundt vanskelige begreper.

Mange av elevene visste hva opphavsrett handlet om og uttalte seg klokt og smart om det å dele og ha respekt for andres åndsverk. Det gjorde inntrykk på et samlet lærerværelse på Os skole under premierevisningen av filmen. En stolt rektor kunne se hvor velartikulerte og flotte elevene fremsto.

Et formidlingsprosjekt som alle kan bruke

Gjennom dokumentasjon av skoleprosjekt og diskusjoner med lærerskolestudentene på høgskolen er målet å presentere forslag til verktøy og prosesser som lærere og studenter kan bruke på en enkel måte. Første etappe med dokumentasjonen er nå gjort. På høgskolens profesjonsdag ble prosjektet presentert og lærerstudentenes diskuterte egen kunnskap om opphavsrett og hva de anså som vanskelig i forhold til egne tenkte opplegg til undervisning.

Fremover vil det bli spennende å se resultatet av mer konkrete diskusjoner og forslag til pedagogiske prosesser som flere kan ta i bruk. En viktig del av samarbeidet er også å kommunisere prosjektet i utdanningsmiljøet og skolearenaer, enten det er lokalt på en skole, på NKUL eller SETT-dagene. Vi er interessert i å dele og samle kunnskap som kan utvikle og kvalitetssikre formidlingen i årene som kommer. Lærere, skoleledere og studenter oppfordres til å delta i diskusjoner og ta kontakt med innspill.

I mellomtiden inviteres alle ta en titt på filmene!