Det lille ekstra på videregående

Denne høsten går Kopinor igjen ut med informasjon til alle videregående skoler. Målet er å skape bevissthet om opphavsrett og mulighetene som ligger i skolenes kopieringsavtale.

Elever fra Elvebakken videregående skole i Oslo snakker om opphavsrett og kopiering i Kopinors nye film.
Elever fra Elvebakken videregående skole i Oslo snakker om opphavsrett og kopiering i Kopinors nye film.

I dette arbeidet har vi hatt stor hjelp av et godt samarbeid med 2. klasse medieproduksjon på Elvebakken videregående skole og filmproduksjonsselskapet Lucky View.

Det lille ekstra til undervisningen

Gjennom brukerundersøkelser vet vi at lærerne har et stort behov for å kopiere «det lille ekstra» til undervisningen. Det kan være ut fra et ønske om oppdatert materiale, tekster om spesielle emner, inspirasjon eller å legge en personlig touch til det innkjøpte læringsmateriellet. Kopinor-avtalen gir skolene tilgang til kvalitetsinnhold ved muligheten til kopiering og digital bruk, samtidig som opphavsretten ivaretas.

Foto 2 Bare låne litt.JPG
«Bare låne litt...» Ja, det går an når man har avtale.

Travle lærere opplever ofte kunnskap om avtalen som en lettelse. Vi tror derfor det kan være en god ting at skolens ledelse legger til rette for god informasjonsflyt om opphavsrett og Kopinor-avtalen. I vår informasjonskampanje vil vi forsøke å minne dem på akkurat det.

Filmen der elever fra Elvebakken videregående skole deltar, er bygget over en serie med intervjuer tatt opp i studio. Her svarer elevene på spørsmål om opphavsrett: Hva de tror at opphavsrett handler om og om de har hørt om åndsverkloven, hva de tenker om å dele egne eller andres arbeid, og hvorfor det er viktig å kreditere den som har laget et åndsverk.

Foto 3.JPG
Fra filminnspillingen med elever fra Elvebakken videregående skole. Foto: Hege Lunde

Elevene likte erfaringen med å være i studio og delta på opptak. De klarte seg godt igjennom tekniske instruksjoner og delte etter beste evne i det varme studioet. Hvorfor tror de det er viktig å navngi personen som har laget et verk? Det var enighet om at man ikke bare kan kopiere inn hva som helst, og at det kan være en veldig god idé å spørre før man bruker noen andres arbeid:

En utfordring til lærerne

Kunnskap om opphavsrett er særlig viktig for elever og lærere i videregående skole. Hvis alt bare kopieres og ingen viser respekt for opphavsretten, vil det jo ikke bli noen som kjøper læremidler eller betaler for kopiering. Da blir det heller ikke penger til å skape noe nytt – det skjønner jo alle. Og nye og oppdaterte bøker og læremidler er viktig, ikke minst for elevene på medielinjen. I flere av sitatene fra filmen ligger en tydelig utfordring til lærerne:

Det er veldig viktig at lærerne setter seg inn i reglene for opphavsrett fordi de er på mange måter forbilder for elevene.

Lærerne kan bidra til at elevene kjenner til opphavsrett bare ved å snakke om det i timen.

Så da er det bare å satse på at lærerne tar utfordringen. Vi i Kopinor skal forsøke å bistå så godt vi kan. På våre informasjonssider kan dere lese mer om avtalen og finne flere ressurser til å starte samtalen på lærerværelser og i klasserom.

Foto 4 .JPG
Det er viktig at lærerne setter seg inn i reglene for opphavsrett, sier elevene.

KOPINOR-AVTALEN

  • Gjennom avtalen inngått mellom Kopinor og KS, kan lærerne hente inn «det lille ekstra» ved å kopiere fra bøker, aviser og andre utgivelser, både papir og digitalt.
  • Avtalen forutsetter imidlertid at kopiering ikke skal erstatte, men være et supplement til anskaffelse av læremidler.
  • Vederlaget som blir betalt, går tilbake til forfattere, journalister, komponister, fotografer, illustratører og deres forlag som kompensasjon for bruken.
  • Slik kan de fortsette å utvikle nye lærebøker, artikler, illustrasjoner og annet innhold.

Les mer om Kopinor-avtalen for skolene.