Fabelaktig sommerhilsen

Vi ønsker alle lesere en riktig god sommer! Ikke minst i skole-Norge vil ferien i år være ekstra etterlengtet og vel fortjent.

Det er tid for velfortjent ferie!
Det er tid for velfortjent ferie! Hege Lunde

Det er Kopinor som står bak Fabelaktig formidling, og vi har både fulgt med på og tatt del i de ekstra utfordringene som pandemien har gitt. Allerede da skolene ble stengt første gang i mars i fjor, inngikk Kopinor og rettighetshaverne hasteavtale med Nasjonalbiblioteket om å stille innhold gratis til rådighet for skolene i den første tiden. Siden har forlagene fulgt opp med fleksible oppstartstilbud og salg av tilrettelagt undervisningsmateriell for å møte den økte etterspørselen etter digital undervisning.

En viktig avtale

I det siste året har også kopi-avtalene med skolene vist seg spesielt nyttige. Over sommeren starter forhandlingene om en ny avtale for kommunesektoren, og dette er den største av Kopinors avtaler. En god avtale har mye å si for både brukere og rettighetshavere, og vi imøteser konstruktive forhandlinger med KS.

Undersøkelser viser at lærerne har et stort behov for å kopiere «det lille ekstra» til undervisningen. Det kan være et ønske om oppdatert materiale, tekster om spesielle emner eller inspirasjon til det innkjøpte læringsmateriellet. Kopinor-avtalen sikrer dette, samtidig som rettighetshavere får betalt for bruken.

Rettigheter og vederlag utgjør kjernen i et balansert kulturelt kretsløp som medvirker til at kunstnere og andre rettighetshavere kan leve av sin virksomhet og produsere nye verk. Verk som kommer hele kunnskapssamfunnet til gode i neste runde.

Åpne lisenser til bekymring

Dagens velfungerende ordninger er imidlertid ingen selvfølge. For Kopinor er det en bekymring at et økende antall åpne lisenser innføres uten at konsekvensene for verken rettighetshavere eller samfunnet er utredet og vurdert.

Gjennom ordninger som Nasjonal digital læringsarena (NDLA) for videregående skole og den planlagte Fri digital arena (FriDA) for grunnskolen blir innhold lagt ut på internett med Creative Commons-lisens, noe som betyr at opphaverne må frasi seg kontrollen over sine egne verk og mulighetene til økonomisk vederlag for viderebruk.

Vi forstår at kommunene samarbeider om innkjøp, men NDLA og den planlagte FriDA er i realiteten noe langt mer. Når det offentlige konkurrerer med forlagene, vil det fort oppstå noen uforutsette konsekvenser. Taperne i denne sammenhengen er i første omgang rettighetshaverne deretter samfunnet som helhet. Det er grunn til å rope varsko, som Kopinors Yngve Slettholm skrev i et innlegg i Kommunal rapport i april.

Espen Clausen.jpg
Espen Clausen fra Grinde skule i Tysvær ble årets vinner av Gullepleprisen. (Foto: Lars-Johannes Liknes)

Formidlingstiltak i skolen

Kopinor er med på flere andre måter. Gjennom Kopinors formidlingsfond støtter vi aktiviteter som retter seg mot skolene. Blant annet støttet vi Mediebedriftenes storsatsing i en avisuke og også prosjekt der de har løftet frem avistegnernes betydning.

En annen viktig organisasjon vi har god dialog med og støtter i enkelte prosjekter for det viktige arbeidet de gjør med å formidle i skolen er Foreningen !les.

Kopinor er også samarbeidspartner for den årlige lærerkonferansen NKUL. Denne våren deltok vi i det digitale programmet med en film i samarbeid med Sørumsand videregående skole. I filmen møter du forfatteren Odd Klippenvåg og elever som var del av et pedagogisk opplegg som ledet til utdeling av Ungdommens kritikerpris.

Under åpningen av årets NKUL delte lærerne i Norsk Pedagogisk Dataforening ut Gullepleprisen i samarbeid med Kopinor. Vi har nå deltatt i tre år med informasjon, jurydeltakelse og midler som gjør at prisen samlet beløper seg til 50 000 kr. Når NPeD nå har spurt oss om vi kunne tenke oss å fortsette dette samarbeidet har vi tenkt oss litt om og kan nå meddele at: – Ja, Gullepleprisen er viktig og Kopior er med videre!

Formidlingsktivitetene våre gjør at vi kommer i en positiv dialog og kan få del i innsikt om det som lærerne er opptatt av. Det gir oss også anledning til å snakke om opphavsrett og ikke minst legge til rette for gode løsninger når det gjelder våre egne avtaler med skolen. Takk til alle lærerne for den innsatsen dere gjør og at dere er opptatt av godt innhold i skolen.

Med dette ønsker vi alle en fabelaktig god sommer!