Kopiering og digital kompetanse

Informasjon om kopieringsavtalen ut til skolene.

Norske skoler har nå fått ny og oppdatert informasjon om «Det lille ekstra»
Norske skoler har nå fått ny og oppdatert informasjon om «Det lille ekstra» Marius Venn

Kopinors undersøkelser viser at lærerne har stor nytte av muligheten til å kopiere og at de, når de blir kjent med kopieringsavtalen, verdsetter den fleksibiliteten den gir til å tilpasse undervisningen, være oppdatert, dekke spesielle emner, søke inspirasjon og skape en personlig vri på undervisningsopplegget.

Kopieringsavtalen setter også noen klare begrensninger. Det er for eksempel kun anledning til å kopiere inntil 15 prosent eller et kapittel av en bok. Avtalen forutsetter at kopiering ikke skal erstatte, men være et supplement til anskaffelse av læremidler.

Det er imidlertid varierende bevissthet om opphavsrett i skolene. Blant flere er det usikkerhet om hva som er opphavsrettslig beskyttet og hvordan slikt materiale kan brukes. I Kopinor har vi derfor tenkt på hvordan vi kan informere om bestemmelsene i kopieringsavtalen på en enkel og oversiktlig måte. Sammen med lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold har vi arbeidet med pedagogiske innganger til digital kompetanse som også omfatter opphavsrett, kanskje særlig i etikkdimensjonen hvor også personvern og kildekritikk inngår.

Nå har vi satt sammen materiell som vi håper flest mulig vil ha nytte av å dele. Materiellet er ment å hjelpe i en travel hverdag, skape bevissthet og trygghet til å jobbe godt med aktivt og kreativt læringsdesign. Informasjonen om «Det lille ekstra» omfatter blant annet flere filmer og en folder som vi sender til alle grunnskoler.

Det lille ekstra

Kopieringsavtalen

Kopinor forvalter opphavsrett på vegne av rettighetshavere til åndsverk. Skolene anskaffer ulike typer læremidler, slik som bøker og lisenser til digitale læremidler. Gjennom kopieringsavtalen kan skolene supplere læremidlene ved å kopiere fra bøker, aviser og andre utgivelser, både papir og digitalt. Avtalen, som er framforhandlet av KS og Kopinor og inngått av den enkelte skoleeier, omfatter både fotokopiering og digital bruk.

Vederlaget kommunene betaler, går blant annet til forfattere, journalister, komponister, fotografer, illustratører og deres forlag som kompensasjon for bruken. Slik kan de fortsette å utvikle lærebøker, artikler, illustrasjoner og annet innhold.