Årets fabelaktige formidler 2014

Kopinors pris for Fabelaktig formidling 2014 er blitt tildelt Stine Eidsør ved Hommelvik ungdomsskole.

Stine Eidsør har fylt rollene som mentor, veileder, skolens ressurslærer og foredragsholder, i tillegg til det å være en helt spesielt engasjerende norsklærer, heter det i juryens uttalelse
Stine Eidsør har fylt rollene som mentor, veileder, skolens ressurslærer og foredragsholder, i tillegg til det å være en helt spesielt engasjerende norsklærer, heter det i juryens uttalelse Trond Smith-Meyer

Gjennom Fabelaktig formidling har Kopinor ønsket å inspirere til god formidling og bygge kunnskap om sammenhengen mellom opphavsrett, skapende virksomhet og innhold som brukes i skolen. Nå har prosjektet også gitt anledning til å kunne hedre én lærers innsats spesielt, gjennom utdeling av prisen for Fabelaktig formidling.

Prisvinneren Stine Eidsør er 31 år gammel og utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har arbeidet som lærer ved Hommelvik ungdomsskole siden 2006. I inneværende skoleår jobber hun på 9. trinn.

I juryens uttalelse om Stine Eidsør heter det blant annet: 

Hun er en lærer som i hverdagen og over tid har inspirert og motivert både lærerkollegaer og elever. Hun har fylt rollene som mentor, veileder, skolens ressurslærer og foredragsholder, i tillegg til det å være en helt spesielt engasjerende norsklærer. Med kreativitet, stort engasjement og pågangsmot har hun klart å skape en endrings- og delingskultur ved egen skole, og sørget for både utvikling og revidering av undervisningen i faget.

Prisen ble utdelt av juryens leder, Ann Britt Berlin fra Utdanningsforbundet og Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholm. Slettholm viste til de mange nominasjonene:

–  De er et vitnesbyrd om den innsats og fantastiske engasjement som er blant lærerne i skolen.

Det som driver meg som lærer er å være i klasserommet sammen med elevene

– Jeg gleder meg over å se andre lære. Det som driver meg som lærer er å være i klasserommet sammen med elevene,  sa Stine Eidsør da hun mottok prisen. Samtidig takket hun rektor og kollegene for det gode miljøet for utvikling som finnes på skolen.

 Juryen har bestått av: Ann Britt K. Berlin (Utdanningsforbundet), Siri Hansen (KS), Kari-Anne Sæther (UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og styremedlem i Landslaget for norskundervisning), Jørgen Moltubak (norsklærer) og Hege Lunde (Kopinor). Prisen for Fabelaktig formidling på 150 000 kr er finansiert av Kopinors formidlingsfond.

Kopinor ønsket ved prisutdelingen å rette oppmerksomheten mot en norsklærer, og prisutdelingen ble derfor lagt til Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold, som arrangerte et fagseminar i anledning norskfagets 125-årsjubileum.