Vi møtes på Classcraft

Prepare to learn: I Lisa Stornes' virtuelle klasserom er det ekstrapoeng å hente.

Lisa Stornes fra Sauda videregående skole mottok Gullepleprisen i mai 2019
Lisa Stornes fra Sauda videregående skole mottok Gullepleprisen i mai 2019 Hege Lunde

Lisa Stornes er engelsklæreren som bruker det digitale rollespillet Classcraft som plattform for all læringsaktivitet. Hun deler ut XP i timene og annonserer Boss Battles på Facebook og Teams i forkant av undervisningen. Da Lisa ble presentert som årets vinner av Gullepleprisen på NKUL i mai, fremhevet juryen at kandidaten har kommet frem til et opplegg «alle kan hevde seg i, ikke bare de skoleflinke» Er det rart elevene hennes står og tripper på dørstokken?

En lærer som bruker et rollespill som utgangspunkt for all undervisning må da vel selv kunne kalle seg en gamer med stolthet?

– Jeg har nok vært over gjennomsnittet interessert i spill og teknologi og har på ulike tidspunkt vært borti stort sett det som er av ulike spillkonsoller, sier Lisa. Mitt første møte med dataspill var i EDB-timene på ungdomsskolen. EDB var et populært valgfag, og jeg var heldig som fikk plass der i 8. klasse. I timene lærte vi å programmere, men om vi jobbet godt og gjorde det vi skulle, fikk vi lov til å bruke de siste 5-10 minuttene på å spille «Snake» som belønning. Samme år brukte jeg konfirmasjonspengene på å kjøpe meg min første datamaskin, en Commodore 64 med båndopptaker og joystick. Denne kunne brukes til programmering, men jeg brukte den mest til spill. Når det er sagt så vil jeg nok ikke påstå at jeg har hatt en «gamingkarriere». Til det spiller jeg altfor sporadisk, men jeg har spilt nok til å kjenne igjen gleden over å ha overvunnet en boss eller klart å løse en oppgave for å komme til neste nivå. Og hvordan ett spill kan motivere til å fortsette å prøve selv om man ikke klarte det på første, eller for den saks skyld på tiende forsøk.

De hadde full oversikt over det romerske imperiet, for det hadde de lært gjennom «Civilization»

Hva fikk deg til å vurdere gaming som en inngang til undervisning i utgangspunktet?

EDB valgfag

– Da jeg begynte på Sauda videregående skole i 2002, underviste jeg mange ulike yrkesfagklasser. Det flere av disse klassene hadde til felles var at flertallet var gutter, og ofte var de lite motivert for engelskfaget. Det litt paradoksale var at de samme guttene som kviet seg for å snakke engelsk i timene, kunne fortelle at de ofte spilte onlinespill med venner fra hele verden og kommuniserte med dem på engelsk. De samme elevene som strevde med å lære om kolonialismen eller den amerikanske borgerkrigen, hadde full oversikt over det romerske imperiet eller andre verdenskrig, for det hadde de lært gjennom spill som «Civilization» eller «Call of Duty».

Som lærer har jeg alltid forsøkt å gjøre undervisningen litt mer spennende og forsøkt ulike opplegg for å engasjere og motivere elevene. Den interessen elevene har for spill og det læringspotensialet som ligger i gode spill kan brukes for å styrke elevenes engasjement og motivasjon for skolefag.

IMG_1120
«Kandidaten har med utgangspunkt i spillet Classcraft kommet frem til et veldig effektivt og morsomt opplegg i klasser som i utgangspunktet sliter med motivasjon.» Dette var noe av juryens begrunnelse da Lisa Stornes i mai 2019 ble tildelt Gullepleprisen for god bruk av IKT i læring. Foto: Trond Smith-Meyer

Kan du fortelle litt om hvordan en typisk time à la Lisa ser ut?

– Den starter gjerne med at elevene står og tripper i døren, ivrige etter å starte timen slik at de kan begynne å tjene XP. De vet at så snart timen begynner, må de snakke engelsk for å få poengene sine, så de følger nøye med på klokka slik at de ikke ved et uhell snakker norsk i timen

Når timen så starter, er PC-en min koblet til projektorenm og jeg er logget inn på Classcraft. Vi starter som regel med en Random Event – et slags lykkehjul i spillet. Dette synes elevene er spennende, og de skaper god stemning i klasserommet fordi slike Random events kan være positive – en elev eller en gruppe elever får en del XP og GP, men de kan også være negative ved at de mister litt HP (se ordforklaringene nederst i artikkelen). Etter at vi har gjort unna dagens Random så fortsetter vi med mer tradisjonelle læringsaktiviteter, men alltid med spillet som plattform. Går vi gjennom nytt fagstoff, kan elevene få XP om de deltar aktivt med spørsmål og svar underveis. Om de forstyrrer andre eller tar opp mobilen under gjennomgang av nytt stoff, taper de HP. Om elevene skal lese en tekst, kan de tjene XP ved å lese høyt enten i klassen eller på FlipGrid.

Ekstrapoeng

Når elevene skal jobbe individuelt med oppgaver, kan de tjene ekstra XP/GP ved å hjelpe en klassekamerat forstå eller løse en oppgave. Det er ofte kamp om å få hjelpe når en elev rekker opp hånden og lurer på noe, da melder gjerne flere elever seg frivillig til å hjelpe for å tjene noen ekstra XP/GP.

Som i alle rollespill så kan elevene velge mellom ulike avatarer og klasser. I tillegg er det muligheter for elevene å samarbeide i spillet. Er dette noe du tar høyde for og baker inn i undervisningen?

– Jeg bestemmer gruppene i starten av skoleåret, men elevene velger selv hvilken type class de vil være (mage, healer eller warrior). Warriors har mest liv, men lite AP, Mage har lite liv, men mye AP, og healers har middels av begge. Da blir det gjerne litt prat i gruppene om hvem som passer best til å være hva. I Classcraft har laget ansvar for hverandre, og goder som oppnås av én på laget kan deles med de andre. Samtidig kan også laget hjelpe hverandre, healers kan for eksempel gi HP til lagkameratene sine om de trenger det, sier Lisa.

Det er ofte kamp om å få hjelpe når en elev rekker opp hånden og lurer på noe

Jeg har hørt rykter om at du også legger inn enkelte «boss fights». Hvordan fungerer dette?

– Alle som spiller spill kjenner igjen ideen om at du skal overvinne en Boss for å avansere i spillets historie. I engelsktimene bruker vi gjerne en Boss som avslutning på timen eller som avslutning på et tema vi har jobbet med.

I Classcraft er dette rett og slett en quiz som jeg viser via projektor, og elevene må svare på spørsmål fra det vi nettopp har gjennomgått. Svarer de rett tar de HP fra Bossen, men om de svarer feil er det de eller laget deres som mister HP. Ofte annonserer jeg Bossbattles på forhånd på sosiale medier for å motivere elevene til å engasjere seg mer i læringsaktivitetene og for å bygge opp spenningen, sier Lisa.

Boss-battle
Lisa opplyser hordene sine om kommende bosser. Gevinsten, om elevene lykkes? Ny level!

Jeg er selv svak for en god boss fight og følte plutselig for å lese meg opp på amerikanske presidenter. Men hvordan legger du opp et løp fra en time til en annen?

– Elevene blir oppfordret til å følge med på de mer tradisjonelle læringsplattformene som Facebook og Teams for å holde seg oppdatert på informasjon om aktiviteter i faget. Ofte legger jeg ut små ekstra oppgaver som er frivillige for elevene til å løse eller jobbe med. Det kan være små grammatikkoppgaver, rebuser eller andre korte aktiviteter som gir litt XP. Mange av elevene ser jeg kun en gang i uken, spesielt gjelder dette yrkesfagelevene. Da er det positivt å kunne holde dem engasjert og motivert for faget ved å poste små, enkle oppgaver slik at de kan tjene litt XP frem mot neste engelsktime, sier Lisa.

Follow-directions

Jeg opplever ofte at elever kontakter meg og ber meg legge ut flere ekstraoppgaver fordi de mangler noen få XP-poeng for å nå neste level. I tillegg poster jeg av og til «leaderboards» slik at elevene som har litt kule avatarer, eller har tjent mye XP får vist de frem for klassen.

Leaderboard
Ole Sivert er fremdeles MVP på leaderboarden, men med de buksene skulle det bare mangle. Ingrid står i fare for å måtte synge foran klassen.

Kan du si noe om responsen fra elevene dine, spesielt med tanke på mestringsfølelse og læringsprogresjon?

– Som engelsklærer kan det ofte være en utfordring å få elever til å delta i muntlige aktiviteter i timene. Noen synes det er litt flaut, og de er ofte litt engstelige for å gjøre feil. I Classcraft får elevene XP for å snakke engelsk i timene. Dette har ført til at mange flere deltar, og det er mye mer aksept for å «gjøre feil» i klasserommet.

Classcraft gir meg mulighet til å belønne innsats og engasjement på en måte karakterer ikke kan

I tillegg møter man iblant elever som har resignert i faget. De har opplevd mange nederlag, og de har gjerne fått lite igjen i form av resultater og karakterer for arbeidet de legger ned. Det er ikke uvanlig å høre dem si at det ikke er noe vits å prøve engang: «Jeg får det ikke til likevel». Selv om du som lærer vet at eleven lærer mye av å prøve selv om det ikke nødvendigvis viser igjen i resultat og karakterer umiddelbart, så kan det være vanskelig å overbevise eleven om det. Classcraft gir meg mulighet til å belønne innsats og engasjement på en måte karakterer ikke kan. På denne måten opplever eleven at selv om de ikke fikk ønsket resultat eller karakter på oppgaven så får de poeng i Classcraft og kan hevde seg der. For de elevene som sliter med motivasjon og engasjement så har undervisningsopplegget mitt bidratt til at de er mer aktivt engasjert i læringsaktivitetene og mer motivert for å yte sitt beste i faget.

Opplever du at holdninger til gaming som pedagogisk grep har endret seg?

– Ja, det vil jeg så absolutt si. Tidligere har det vært mye fokus på de negative sidene ved spill, og voksne har gjerne tolket de unges spillvaner ut ifra sine egne referanserammer. Nå derimot ser man at det oftere settes søkelys på de mer positive sidene, og ikke minst så er spill nevnt som ett av flere kulturuttrykk i den nye læreplanen i engelsk for VG1 som kommer i 2020. Forhåpentligvis vil dette medføre at flere ser verdien av å bruke spill som en del av undervisningen sin.

Har du et tips til lærere som vil å ta i bruk spill i undervisningen?

– Mange lærere har lite erfaring med dataspill og tror kanskje at det å bruke spill i undervisningen krever at man har mye kunnskap om det fra før. Man trenger absolutt ikke være en «Gamer» for å ta i bruk spill og spillelementer i egen undervisning. Som med alle andre undervisningsopplegg og læringsaktiviteter så vil man ikke lykkes med alt hver eneste gang, men man lærer av det og. 

Å planlegge og lykkes med et undervisningsopplegg kan kanskje i seg selv, til tider, føles som en bossfight?

Ja, men just do it, sier en nikkende Lisa.

Akronymer og begreper          

 • Flipgrid: En sosial læringsapp
 • XP: Experience Points / Erfaringspoeng
 • AP: Action Points / Handlingspoeng
 • GP: Gold Pieces / valutta (i Classcraft)
 • HP: Health Points / Helsepoeng
   
 • Mage: Trollmann
 • Healer: Helbreder
 • Warrior: Kriger
 • Leaderboards: Resultatliste
 • MVP: The Most Valuable Player / den viktigste eller mest verdifulle spilleren
   
 • Noob: en som må ha forklaringer på akronymer og begreper