Om Fabelaktig formidling

Fabelaktig formidling er Kopinors nettsted rettet spesielt mot lærere. Her vil vi dele kunnskap om opphavsrett og presentere nyskapning og god formidling fra kulturliv og forskning. Vi ønsker også å fremheve lærernes rolle og kompetanse som formidlere av kultur til barn og unge.

Til å hjelpe oss i gang med dette formidlingsprosjektet har vi fått innspill fra KS, Utdanningsforbundet, lærerutdanningen og andre arenaer der lærere møtes.

Vi håper at dere som besøker nettstedet tar oss i bruk og deler, slik at Fabelaktig formidling kan bli en ressurs i det viktige formidlingsarbeidet som skjer ved norske skoler. Redaksjonen tar gjerne imot tips og ønsker, skriv til fabelaktig@kopinor.no.

© Kopinor

Materialet på sidene er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor.

Kopieringsavtalen for skolene gir adgang til utskrift og ulike former for digital kopiering av dette og annet materiale fra Internett.

Fabelaktig formidling

Redaktør: Hege Lunde
E-post: fabelaktig@kopinor.no

Kopinor
Postboks 1663 Vika
0120 Oslo
www.kopinor.no